Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

100 lat polskiego Nadleśnictwa Międzychód

100 lat polskiego Nadleśnictwa Międzychód

Dokładnie 100 lat temu tereny nadleśnictwa zostały przejęte z rąk niemieckich, po 127 latach zaboru pruskiego.

Tereny nadleśnictwa podobnie, jak cała Wielkopolska, od 1793 roku do czasu zwycięskiego zakończenia Powstania Wielkopolskiego w 1919 roku – znajdowały się pod zaborem pruskim. Ustalenie granicy po Traktacie Wersalskim i w konsekwencji przejęcie lasów z rąk niemieckich miało miejsce 22 stycznia 1920 roku i tą datę należy uznać za początek funkcjonowania polskiej administracji leśnej na tych terenach.

W minioną środę odbyły się uroczystości upamiętniające to doniosłe wydarzenia w historii polskiego leśnictwa.

Podczas Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Międzychodzie, odprawionej w intencji międzychodzkich leśników, poświęcony został i przekazany sztandar Nadleśnictwu Miedzychód. Było to możliwe dzięki staraniom fundatorów Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru, któremu przewodniczył Julian Mazurek.

Podczas dalszej części uroczystości sztandar został odznaczony:

 • Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego,
 • Złotą Odznaką Związkową Zasłużony dla Leśników Polskich,
 • Srebrnym Medalem imienia Jana Kilińskiego za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego.
 • Byli i obecni pracownicy nadleśnictwa zostali odznaczeni:
 • Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego,
 • Medalem imienia Jana Kilińskiego za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego,
 • Kordelasami Leśnika Polskiego przyznanymi przez Dyrektora RDLP w Szczecinie,
 • Statuetkami „Przyjaciel Szczecińskich Leśników”,
 • Odznakami Związkowymi w uznaniu Zasług dla Leśników Polskich,
 • Honorowymi Odznakami Polskiego Towarzystwa Leśnego.

Zebrani goście mieli możliwość zapoznania się z historią Nadleśnictwa Międzychód, dzięki zebranym materiałom a przedstawionych w prezentacji „100 lat polskiej administracji leśnej Nadleśnictwa Miedzychód”. Podczas wystąpień w bardzo ciepłych słowach goście dziękowali pokoleniom międzychodzkich leśników za bardzo dobrą opiekę nad polskimi lasami Puszczy Noteckiej. Podkreślali, m.in. ogrom pracy włożony w odbudowę lasu po gradacji strzygonii choinówki w latach 1922-1924 oraz angażowanie się leśników w walkę o polskość tych ziem, w tym podczas Powstania Wielkopolskiego i II wojny światowej. 

Wśród zebranych byli, m.in.: Pan Andrzej Szelążek Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych, instytucji  i  organizacji   społecznych, placówek   oświatowych   –   współpracujących
z Nadleśnictwem Międzychód oraz leśnicy.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniali:

 • Zespołu FinArt, działającego przy Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie,
 • Zespół Sygnalistów z Technikum Leśnego w Goraju.

 

 

Tekst: Jolanta Sojka

Zdjęcia: Bartosz Kokoszanek, Krzysztof Sobkowski, Hanna Perzanowska