Wydawca treści Wydawca treści

Test2

Sztandar - z łacińskiego ex-tendere, co znaczy rozwijać, inaczej chorągiew,


w szerszym pojęciu stanowi znak Państwa, formacji militarnej, organizacji, towarzystwa czy szkoły. Posiada on ustalone barwy, a często godło. Sztandar jest najważniejszym znakiem i symbolem wyróżniającym i jednoczącym daną zbiorowość oraz podnoszącym jej prestiż. W Polsce tradycja sztandaru wywodzi się z czasów rycerskich i jest szeroko rozpowszechniona wśród różnych zorganizowanych społeczności. Przykładem takich społeczności są między innymi jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.