Wydawca treści Wydawca treści

SZKODNIKI WTÓRNE

  

   Drzewostany  osłabione wskutek działania różnorodnych czynników, takich jak: żer szkodników pierwotnych, osłabienie przez patogeny grzybowe - głównie hubę korzeniową i opieńki, niedobór opadów w okresie wegetacyjnym, są narażone na wzmożone występowanie szkodników wtórnych. Do najgroźniejszych szkodników z tej grupy należą: przypłaszczek granatek, smoliki, cetyńce, kornik drukarz, owady z rodziny kózkowatych, opiętki, zrąbienie oraz szereg szkodników technicznych, których żerowanie znacznie ogranicza wykorzystanie surowca drzewnego.

   

Ograniczenie zagrożenia od tej grupy szkodników osiąga się poprzez:

  • wzbogacanie składu gatunkowego drzewostanów iglastych o gatunki liściaste, zgodnie z możliwościami siedliska leśnego, osiągając przez to ich zwiększoną odporność na choroby i szkodniki owadzie,
  • właściwe prognozowanie zagrożenia,
  • przestrzeganie zasad higieny lasu i minimum sanitarnego oraz właściwej rotacji pozyskanego drewna.

Podstawowym działaniem z tego zakresu jest usuwanie w odpowiednich terminach drzew zasiedlonych (posusz czynny), celem niedopuszczenia do istotnego wzrostu liczebności tej grupy szkodników.

Szkody powstałe w 2016r. w drzewostanach w wyniku huraganowych wiatrów były niższe od szkód w 2015 roku. Ogółem
w 2016r. pozyskano ok. 285 tys. m3 drewna z cięć sanitarnych, w tym ok. 170 tys. m3  wywrotów i złomów oraz 50 tys. m3 posuszu czynnego.