Wydawca treści Wydawca treści

Szkodniki pierwotne

    

     Do najgroźniejszych szkodników pierwotnych sosny należą: brudnica mniszka, barczatka sosnówka, strzygonia choinówka, boreczniki, poproch cetyniak oraz zwójki dębowe i miernikowce - foliofagi dębu.
         W 2016 roku nie wystąpiło istotne zagrożenie ze strony szkodników pierwotnych sosny, natomiast  odnotowano wzmożone występowanie imago chrabąszczy. Zabiegi ratownicze ograniczające liczebność tego szkodnika przeprowadzono przy użyciu sprzętu lotniczego na powierzchni 678 ha.

Na podstawie przeprowadzonych w 2016r. obserwacji prognostycznych określono wstępnie zagrożenie na 2017r. ze strony następujących szkodników:        

        

  1. Brudnica mniszka              -    4332 ha, w tym 3465 ha w stopniu ostrzegawczym,
  2. Barczatka sosnówka         -    3586 ha, w tym 2005 ha w stopniu ostrzegawczym,
  3. Strzygonia choinówka       -    6328 ha,  w tym 4432 ha w stopniu ostrzegawczym,
  4. boreczniki                           -   1482 ha,  w tym 648 ha w stopniu ostrzegawczym,  
  5. Poproch cetyniak               -      721 ha,  w tym 626 ha w stopniu ostrzegawczym,  
  6. Imago chrabąszczy            -      700 ha, 
  7. Szkodniki glebowe             -        27 ha.

 

Z przedstawionych danych wynika, że zagrożenie od szkodników liściożernych narasta i w 2017r. wstępnie zaplanowano ograniczanie ich liczebności na pow. 3910 ha, z tego 2000 ha barczatka sosnówka, 1000 ha brudnica mniszka i 910 ha imago chrabąszczy.

Opr.: Wydział Ochrony Ekosystemów RDLP w Szczecinie