Wydawca treści Wydawca treści

Projekt ochrony przeciewpożarowej

 

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków  zagrożeń   związanych z pożarami lasów

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest zapobieganie powstawaniu oraz minimalizacja negatywnych skutków związanych z powstawaniem pożarów w lasach na terenach zarządzanych przez PGL LP. Działania skupione będą na rozwoju systemów wykrywania i lokalizacji pożarów, wsparciu dla jednostek szybkiego reagowania na wypadek wystąpienia zagrożenia, a także budowie i modernizacji dostrzegalni przeciwpożarowych.

W ramach projektu zaplanowano:

  • modernizację i rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń;
  • modernizację i doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD);
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów;
  • budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych;
  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych.

Kluczowe rezultaty projektu:

  • zwiększenie powierzchni leśnej objętej monitoringiem i systemem wczesnego wykrywania zagrożenia;
  • zmniejszenie średniej powierzchni pożarów na terenach zarządzanych przez PGL LP;
  • zwiększenie ilości nowoczesnego sprzętu ułatwiającego lokalizację oraz wykrywanie pożarów w lasach.

Z terenu RDLP w Szczecinie w projekcie będą realizowane zadania 17 nadleśnictw: Bierzwnik, Bogdaniec, Chojna, Choszczno, Dębno, Dobrzany, Głusko, Gryfice, Karwin, Kliniska, Kłodawa, Międzyrzecz, Międzyzdroje, Ośno Lubuskie, Rzepin, Skwierzyna i Strzelce Krajeńskie.

W ramach projektu dla wymienionych wyżej nadleśnictw zakupione zostanie 14 samochodów patrolowo- gaśniczych, sprzęt do lokalizacji pożarów dla 8 jednostek, wybudowane zostaną 4 a zmodernizowane 3 dostrzegalnie ppoż. oraz zakupiony zostanie wyposażenie 1 Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego.