Wydawca treści Wydawca treści

Oferta łowiecka

Na terenie RDLP w Szczecinie funkcjonuje od dnia 1 kwietnia 2016 r. 8 Ośrodków Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych (OHZ LP), obejmujących 9 obwodów łowieckich o łącznej powierzchni użytkowej 997 325 ha, w tym powierzchni leśnej 66 230 ha.

Powierzchnia ogólna obwodów łowieckich wchodzących w skład OHZ LP RDLP w Szczecinie stanowi 5,6% powierzchni ogólnej wszystkich obwodów łowieckich i 9,5% powierzchni leśnej wszystkich obwodów łowieckich.

OHZ LP znajdują się na terenach nadleśnictw: Barlinek, Bierzwnik, Drawno, Głusko, Kliniska, Międzyrzecz, Rzepin, Trzciel

Kwatera myśliwska w Borowcu (Nadleśnictwo Drawno) - fot. M. Zachaś

Za wyjątkiem Nadleśnictw Bierzwnik, Głusko i Międzyrzecz, wszystkie pozostałe OHZ LP posiadają kwatery myśliwskie, które są w stanie pomieścić grupy od 8 do 20 osób w pokojach 1, 2 lub trzyosobowych. Ich łączna pojemność to 90 miejsc, które poza głównym sezonem polowań mogą służyć jako komfortowa baza hotelowa, miejsce weekendowych wyjazdów poza miejski zgiełk, baza przystanków wycieczek rowerowych, czy spływów kajakowych. 

Pokój 2 osobowy w kwaterze łowieckiej Łęsko (Nadleśnictwo Kliniska) fot. archiwum Nadleśnictwa Kliniska

Salon kwatery w Bieleniu (N-ctwo Trzciel) fot. archiwum Nadleśnictwa Trzciel

 

Wszystkie kwatery położone są w malowniczych miejscach, gdzie w atmosferze słynącej z gościnności i tradycyjnej kuchni myśliwskiej można podziwiać piękno polskiej przyrody. Więcej szczegółów otrzymają Państwo bezpośrednio w siedzibach w/w nadleśnictw lub na stronie internetowej „Leśnego przewodnika turystycznego".

Nieodłącznym elementem różnorodności biologicznej lasów jest zwierzyna, której szacunkowe stany, zgodnie z ostatnią inwentaryzacją na dzień 10 marca 2018 r., przedstawiają się następująco:

  • Jelenie             - 34 214szt.,   w tym w OHZ LP      - 2 843szt.
  • Sarny              - 77 365 szt.,   w tym w OHZ LP      - 4 847 szt.
  • Dziki               - 7 923 szt.,   w tym w OHZ LP      - 534 szt.
  • Daniele           -   1 640 szt.,   w tym w OHZ LP      -    426 szt.

Ponadto na terenie RDLP występują: łosie, lisy, borsuki, jenoty, szopy pracze, norki amerykańskie, zające, dzikie króliki, kuny, tchórze, piżmaki, bażanty, kuropatwy, dzikie kaczki, dzikie gęsi, natomiast z największych ssaków objętych w Polsce ochroną gatunkową możemy spotkać żubry i wilki. 

     

Jeleń byk (fot. B. Baran)

Pozyskanie głównych gatunków zwierzyny grubej w roku łowieckim 2017/2018 na terenie RDLP przedstawia się następująco:

  • Jelenie             -   11 909 szt.,   w tym w OHZ LP      - 854 szt.
  • Sarny              -   15 963 szt.,   w tym w OHZ LP      - 837 szt.
  • Dziki                -   44 495 szt.,   w tym w OHZ LP      - 2 717 szt.
  • Daniele           -      344 szt.,   w tym w OHZ LP      -    118 szt.

Sprzedaży polowań prowadzona jest przez zarządców OHZ LP, wszelkie sprawy dotyczące polowań należy kierować bezpośrednio do poszczególnych OHZ LP RDLP w Szczecinie, prowadzonych przez nadleśnictwa:

- Barlinek                    barlinek@szczecin.lasy.gov.pl           tel. (95) 746-65-26 lub 746-65-43

- Bierzwnik                 bierzwnik@szczecin.lasy.gov.pl        tel. (95) 768-00-58 wew. *100

- Drawno                    drawno@szczecin.lasy.gov.pl           tel. (95) 768-20-41

- Głusko                     glusko@szczecin.lasy.gov.pl           tel. (95) 761-19-14 lub 761-38-22

- Kliniska                    kliniska@szczecin.lasy.gov.pl           tel. (91) 418-14-70, 431-21-24

- Międzyrzecz             miedzyrzecz@szczecin.lasy.gov.pl    tel. (95) 741-23-66 lub 741-23-67

- Rzepin                      rzepin@szczecin.lasy.gov.pl              tel. (95) 759-64-33 lub 759-73-54

- Trzciel                      trzciel@szczecin.lasy.gov.pl              tel. (95) 742-86-11 lub 742-86-12

W minionym sezonie łowieckim w OHZ LP polowało ponad 3 539 tys. myśliwych,
z czego ponad 1469 to myśliwi zagraniczni. Coraz liczniejszą grupę na polowaniach zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych stanowią myśliwi krajowi, którzy często na okres pobytu przyjeżdżają z całymi rodzinami.

Myśliwi polujący na terenie OHZ LP RDLP w Szczecinie w sezonie łowieckim 2017/2018 pozyskali wiele trofeów medalowych w tym:

- jelenie byki – 2 złoto medalowy, 17 srebrno medalowych i 56 brązowo medalowych,

- daniele byki – 2 srebrno medalowe, 4 brązowo medalowych

 

OHZ LP Nadleśnictwa Barlinek fot. archiwum nadleśnictwa

OHZ LP Nadleśnictwa Kliniska fot. archiwum nadleśnictwa