Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przeciwpożarowa lasu

Lasy znajdujące się w zasięgu terytorialnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Szczecinie zaliczone są do jednych z najbardziej zagrożonych pod względem pożarowym.

Spośród 35 nadleśnictw wchodzących w skład RDLP, 11 jednostek zaliczonych jest do
I kategorii, 18 do II kategorii oraz 6 nadleśnictwa do III kategorii zagrożenia. Czynnikiem sprzyjającym powstawaniu pożarów są w szczególności długotrwałe okresy suszy, silne wiatry, a głównym sprawcą jest człowiek.

Mapa nadleśnictw z podziałem na kategorie zagrożenia pożarowego lasu znajduje się pod poniższym linkiem:

Mapa kategorii zagrożenia pożarowego lasu

Na terenie RDLP w Szczecinie w 2018 roku powstały 424 pożary lasu na powierzchni 53,66 ha, w tym 7 pożarów (o łącznej powierzchni 0,17 ha), które miał miejsce na terenie Nadleśnictwa Sulęcin, na obszarze poligonu wojskowego,. Ubiegły rok zapisał się na kartach historii nie tylko z powodu liczby pożarów, ale również dlatego, że został odnotowany jeden pożar sklasyfikowany jako „duży”.

W dniu 8 sierpnia 2018 roku, na terenie Nadleśnictwa Skwierzyna wybuchł pożar lasu, który objął powierzchnię 13,22 ha (oddziały leśne 316 a, b, c, d, f, g, h; 296 d, f) - był to największy pożar lasu na terenie tut. RDLP od 1992 roku.

Ubiegły rok charakteryzował się ponad przeciętnymi warunkami atmosferycznymi, wysokie temperatury (powyżej 30 °C) występujące od czerwca do września oraz długotrwałe okresy bez opadów deszczu spowodowały, że niemal przez cały okres Akcji Bezpośredniej występował wysoki stopień zagrożenia pożarowego w lasach.

Najwięcej pożarów lasu w 2018 roku miało miejsce na terenie Nadleśnictw: Kliniska (44 pożary o łącznej powierzchni 2,94 ha); Karwin (33 pożary o łącznej powierzchni 2,46 ha); Rzepin (29 pożarów o powierzchni 4,48 ha) oraz Trzebież (28 pożarów o powierzchni 0,44 ha). Pożary wystąpiły we wszystkich nadleśnictwach.

Od 1992 roku, na terenie RDLP w Szczecinie miało miejsce 10 579 pożarów lasu, łącznie spaleniu uległo 3 981,06 ha obszarów leśnych. W tym okresie przeciętnie, wybuchało 392 pożarów lasu w roku, a zniszczeniu ulegały obszary leśne o powierzchnia przekraczającej 147 ha, średnia powierzchnia jednego pożaru lasu wyniosła 0,37 ha. 

Poniższe wykresy obrazują liczbę oraz powierzchnię pożarów lasu w 2018 roku w poszczególnych nadleśnictwach oraz województwach.

Przeciętna powierzchnia jednego pożaru:

Przeciętna powierzchnia jednego pożaru od wielu lat systematycznie spada, zwłaszcza od 1993 roku, a w ostatnim okresie utrzymuje się na niskim poziomie, co wynika m.in. z podejmowanych działań inwestycyjnych w zakresie doskonalenia organizacji ochrony przeciwpożarowej, a przede wszystkim dzięki ciężkiej i ofiarnej pracy Leśników, Zawodowych Strażaków i Strażaków Ochotników, jak również dzięki doskonałej współpracy pomiędzy tymi służbami.

Ze względu na niewielką liczbę opadów oraz dużą liczbę upalnych dni (bez opadów atmosferycznych), cały okres akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu w 2018 rok, charakteryzował się wysokim zagrożeniem pożarowym dla lasu niż lata ubiegłe. Najwięcej pożarów miało miejsce w maju oraz sierpniu.

Przyczyny pożarów lasu:

Najczęstszymi przyczynami pożarów lasu w 2018 roku były:

- podpalenia – 23,74 %;

- nieznana – 40,05 %;

- zdarzenia losowe, wypadki – 12,47 %;

- naturalne, wyładowania atmosferyczne – 2,16 %;

- zaniedbania – 20,38 %;

- powtórny zapłon – 1,20 %.

Wykrywanie pożarów lasu:

Najwięcej pożarów lasu, w 2018 roku, zostało wykrytych przez sprawnie działający system monitoringu obszarów leśnych. Duże znaczenie ma również udział osób postronnych wypoczywających w lesie, jak i podróżujących przez obszary leśne.

Organizacja ochrony przeciwpożarowej:

Organizacja ochrony przeciwpożarowej na terenie RDLP w Szczecinie oparta jest na systemie szybkiego wykrywania i alarmowania o pożarze oraz skutecznej akcji gaśniczej.

Powyższy cel jest realizowany przy pomocy:

Sieci obserwacyjno-alarmowej

Obszar RDLP w Szczecinie monitorowany jest przez system  37 kamer telewizji użytkowej HD umocowanych na 32 - 60 m masztach oraz 19 dostrzegalni przeciwpożarowych. Łączność prowadzona jest przy użyciu 102 stacji bazowych łączności bezprzewodowej, 581 stacji ruchomych, 417 telefonów stacjonarnych oraz 1421 telefonów komórkowych. W 2018 roku zakupiono i wymieniono 14 nowoczesnych kamer TV.

 W okresie dużego zagrożenia pożarowego obserwacja naziemna wspomagana jest obserwacją lotniczą przy pomocy 5 samolotów patrolowo-gaśniczych oraz 1 samolotu patrolowego.

Taboru samochodowego

Nadleśnictwa RDLP w Szczecinie dysponują dwoma średnimi samochodami gaśniczymi, w tym jeden zakupiony w 2011 roku dla Nadleśnictwa Rzepin.

Ponadto na wyposażeniu baz sprzętu przeciwpożarowego wszystkich nadleśnictw znajduje się 35 samochodów patrolowo-gaśniczych, w tym 14 samochodów Ford Ranger
z wysokociśnieniowym modułem gaśniczym, zakupionych w roku 2018 roku w ramach projektu pn. "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów" współfinansowanego ze środków POIiŚ; 2 w 2011 roku (Toyota Hilux) przy współfinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 1 w 2014 roku z dofinansowaniem ze środków RPO woj. Zachodniopomorskiego.

Sieci Automatycznych Meteorologicznych Punktów Pomiarowych

Na terenie RDLP w Szczecinie funkcjonuje 16 automatycznych stacji meteorologicznych mierzących takie parametry jak:

- wilgotność powietrza na wysokości 5 cm, 50 cm i 2 m (%),

- temperaturę powietrza i gleby (°C),

- ilość opadu atmosferycznego (mm),

- kierunek i siłę wiatru (m/s),

- ciśnienie atmosferyczne (hPa),

- wartość promieniowania słonecznego (W/m2).

Dzięki rozbudowanej sieci automatycznych stacji meteorologicznych możliwe jest bieżące monitorowanie zagrożenia pożarowego lasu.

Prognoza zagrożenia pożarowego jest opracowywana codziennie w okresie od 1 marca do 30 września. Pełna informacja o zagrożeniu pożarowym RDLP jest dostępna o godzinie 10:00 i 14:00 na stronie internetowej:

http://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/rejon.php?RejID=20

 

Głównymi przyczynami powstawania pożarów lasu, są nieostrożność osób korzystających z uroków lasu oraz celowe podpalenia.

 

PAMIĘTAJMY

o zachowaniu zdrowego rozsądku podczas pobytu w lesie, o niepaleniu papierosów oraz o zakazie rozpalania ognisk i grillowania w lesie. Jedna iskra z niedopałka papierosa, wyrzucona z pędzącego samochodu może spowodować pożar lasu na ogromną skalę.

 

            W obliczu zagrożenia lasów, leśnicy RDLP w Szczecinie

 

APELUJĄ

do osób szukających wytchnienia w leśnej głuszy o zachowanie maksymalnej ostrożności podczas pobytu na terenach leśnych a w razie zauważenia pożaru lasu o natychmiastowe powiadomienie Straży Pożarnej lub Służby Leśnej.

 

                        TELEFON ALARMOWY - Straż Pożarna 998 lub 112

 

Las płonie szybko, ale jego odnowienie wymaga pracy wielu pokoleń leśników.

 

REGIONALNY PUNKT

ALARMOWO-DYSPOZYCYJNY w SZCZECINIE

Tel. 91 432 87 68

Kom. 698 768 398

e-mail: pad.biuro@szczecin.lasy.gov.pl