Wydawca treści

Ochrona przeciwpożarowa lasu

Ochrona Przeciwpożarowa:

          Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie zaliczona jest do I (najwyższej) kategorii zagrożenia pożarowego. Spośród 35 nadleśnictw wchodzących w skład RDLP, 13 jednostek zaliczonych jest do I kategorii, 18 do II kategorii oraz 4 nadleśnictwa do III kategorii zagrożenia. Czynnikiem sprzyjającym powstawaniu pożarów są w szczególności długotrwałe okresy suszy, silne wiatry, a głównym sprawcą jest człowiek.

            Mapa nadleśnictw z podziałem na kategorie zagrożenia pożarowego lasu znajduje się pod poniższym linkiem.

                                                    Mapa kategorii zagrożenia pożarowego

            Na terenie RDLP w Szczecinie w 2015 roku powstało 321 pożarów lasu na powierzchni 29,43 ha. Dodatkowo w ubiegłym roku na terenie Nadleśnictwa Sulęcin miały miejsce 2 pożary, na terenie poligonu wojskowego, o łącznej powierzchni 0,05 ha.

 

 

       Najwięcej   pożarów  lasu   w 2015  roku  miało  miejsce  na  terenie   Nadleśnictwa  Międzychód
(24  pożary  o  łącznej  powierzchni   2,09 ha)  oraz  na  terenie   Nadleśnictw:  Chojna  (21  pożarów
o powierzchni 2,05 ha) i Rzepin (21 pożarów o powierzchni 2,15 ha), natomiast na terenie Nadleśnictw: Drawno oraz Myślibórz nie odnotowano ani jednego pożaru lasu.

 

       Poniższe    wykresy    obrazują    liczbę    oraz   powierzchnię   pożarów   lasu  w   2015   roku  
w poszczególnych nadleśnictwach oraz województwach.

 

 

 

 

 

Najwięcej pożarów lasu w 2015 roku miało miejsce na terenie województwa lubuskiego.

 

 

Przeciętna powierzchnia jednego pożaru:

 

         Przeciętna powierzchnia jednego pożaru od wielu lat systematycznie spada, zwłaszcza od 1993 roku, a w ostatnim okresie utrzymuje się na niskim poziomie, co wynika m.in. z podejmowanych działań inwestycyjnych w  zakresie  doskonalenia  organizacji  ochrony przeciwpożarowej  a przede wszystkim dzięki ciężkiej i ofiarnej pracy Leśników, Zawodowych Strażaków i Strażaków Ochotników, jak również dzięki doskonałej współpracy pomiędzy tymi służbami.

         Ze względu na dużą liczbę upalnych dni bez opadów atmosferycznych rok 2015 charakteryzował się wyższym zagrożeniem pożarowym dla lasu niż lata ubiegłe.  

 

Przyczyny pożarów lasu:

Najczęstszymi przyczynami pożarów lasu w 2015 roku były:


- podpalania – 44,24 %,

- nieznana – 31,78 %,

- zdarzenia losowe, wypadki – 7,48 %,

- wyładowania atmosferyczne – 5,30 %.

 

    Wykrywanie pożarów lasu:

         Najwięcej pożarów lasu, w 2015 roku, zostało wykrytych przez osoby postronne wypoczywające w lesie, jak i podróżujące przez obszary leśne. Ogromny udział w wykrywaniu pożarów lasu miał sprawny system monitoringu obszarów leśnych.

 

 

Organizacja ochrony przeciwpożarowej:

          Organizacja ochrony przeciwpożarowej na terenie RDLP w Szczecinie oparta jest na systemie szybkiego wykrywania i alarmowania o pożarze oraz skutecznej akcji gaśniczej.

Powyższy cel jest realizowany przy pomocy:


  1. Sieci obserwacyjno-alarmowej

         Obszar RDLP w Szczecinie monitorowany jest przez system  32 kamer telewizji użytkowej HD umocowanych na 32-40 m masztach oraz 23 dostrzegalni przeciwpożarowych. Łączność prowadzona jest przy użyciu 106 stacji bazowych łączności bezprzewodowej, 626 stacji ruchomych, 709 telefonów stacjonarnych oraz 1356 telefonów komórkowych.

W okresie dużego zagrożenia pożarowego obserwacja naziemna wspomagana jest obserwacją lotniczą przy pomocy 4 samolotów patrolowo-gaśniczych oraz 1 samolotu patrolowego.

 

         W 2015 roku w Nadleśnictwie Bierzwnik, z uwagi na uszkodzenie od wyładowania atmosferycznego, została wymieniona jedna kamera telewizji HD.

  1. Taboru samochodowego

       Nadleśnictwa RDLP w Szczecinie dysponują trzema średnimi samochodami gaśniczymi, w tym jeden zakupiony w 2011 roku dla Nadleśnictwa Rzepin. W 2015 roku jeden średni samochód gaśniczy został wycofany z eksploatacji.

          Ponadto na wyposażeniu baz sprzętu przeciwpożarowego wszystkich nadleśnictw znajduje  się  35  samochodów  patrolowo-gaśniczych,  w  tym 16 samochodów Land Rover z modułem gaśniczym wysokociśnieniowym, zakupionych w latach 2002-2004 w ramach realizacji programu Phare CBC 2000 Polska-Niemcy, 1 zakupiony w 2009 roku (Nissan Navara), 2 w 2011 roku (Toyota Hilux) przy współfinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 1 w 2014 roku
z dofinansowaniem ze środków RPO woj. Zachodniopomorskiego.

         W 2015 roku zostały zakupione 2 samochody patrolowo-gaśnicze, na potrzeby Nadleśnictw: Lubniewice oraz Międzychód.

 

 

3. Sieci Automatycznych Meteorologicznych Punktów Pomiarowych

          Na terenie RDLP w Szczecinie funkcjonuje 15 automatycznych stacji meteorologicznych mierzących takie parametry jak:

 - wilgotność powietrza na wysokości 5 cm, 50 cm i 2 m (%),

- temperaturę powietrza i gleby (°C),

- ilość opadu atmosferycznego (mm),

- kierunek i siłę wiatru (m/s),

- ciśnienie atmosferyczne (hPa),

- wartość promieniowania słonecznego (W/m2).

 

         Dzięki rozbudowanej sieci automatycznych stacji meteorologicznych możliwe jest bieżące monitorowanie zagrożenia pożarowego lasu.

           Prognoza zagrożenia pożarowego jest opracowywana codziennie w okresie od 1 marca do 30 września. Pełna informacja o zagrożeniu pożarowym RDLP jest dostępna o godzinie 10oo i 14oo na stronie internetowej:

http://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/rejon.php?RejID=20

 


         Głównymi  przyczynami  powstawania  pożarów  lasu,  są  nieostrożność osób korzystających z uroków lasu oraz celowe podpalenia.

PAMIĘTAJMY

o zachowaniu zdrowego rozsądku podczas pobytu w lesie, o niepaleniu papierosów oraz
o zakazie   rozpalania   ognisk  i  grillowania w lesie.  Jedna  iskra  z niedopałka  papierosa, wyrzucona z pędzącego samochodu może spowodować pożar lasu na ogromną skalę.

           W obliczu zagrożenia lasów, leśnicy RDLP w Szczecinie

APELUJĄ

do osób szukających wytchnienia w leśnej głuszy o zachowanie maksymalnej ostrożności podczas pobytu na terenach leśnych a w razie zauważenia pożaru lasu o natychmiastowe powiadomienie Straży Pożarnej lub Służby Leśnej.

 

            TELEFON ALARMOWY - Straż Pożarna 998 lub 112

Las płonie szybko, ale jego odnowienie wymaga pracy wielu pokoleń leśników.

 

 

REGIONALNY PUNKT

ALARMOWO-DYSPOZYCYJNY w SZCZECINIE

Tel. 91 432 87 68

Tel./Fax. 91 422 85 13

Kom. 698 768 398

e-mail: pad.biuro@szczecin.lasy.gov.pl

 

 

Opracował: Maciej Lipka

Zdjęcie: PGL LP