Wydawca treści Wydawca treści

Normy i warunki techniczne

Normy i warunki techniczne mające zastosowanie do pomiaru i klasyfikacji surowca drzewnego w PGL LP są dostępne pod adresem: 
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

Warunki techniczne RDLP w Szczecinie na "parasłupy"

 • drewno świeże, z bieżącego pozyskania;
 • sinizna dopuszczalna;
 • drewno „po przypłaszczkowe" dopuszczalne;
 • niedopuszczalne drewno z posuszu, z oznakami zgnilizny wewnętrznej i zewnętrznej;
 • długość: 7,00 mb i 8,00 mb + nadmiar 10 cm (z dopuszczalną tolerancją nadmiaru +/- 5 cm);
 • średnica w c.k. bez kory: minimum 14 cm lub 15 cm w zależności od długości;
 • średnica w odległości 1,00 mb lub 1,50 mb od dolnego końca do uzgodnienia na etapie podpisywania umowy;
 • dopuszczalne sęki i guzy (sęki okrzesane w sposób bardzo dobry);
 • krzywizna: dopuszczalna sznurowa jednostronna;
 • skręt włókien: dopuszczalny;
 • drewno niekorowane;
 • dopuszcza się pozyskanie "parasłupów" przy użyciu harwesterów.