Wydawca treści Wydawca treści

SZKODY OD ZWIERZYNY

 

        Szkody wyrządzane przez zwierzynę w uprawach leśnych i młodnikach są nadal poważnym problemem, pomimo ich stopniowego ograniczania. Głównym czynnikiem, który decyduje o poziomie szkód w wielu rejonach jest nadmierny stan jeleniowatych.
         Dla ograniczenia tych szkód prowadzi się różnorodne działania hodowlano – ochronne i łowieckie, w tym m. innymi: urozmaicanie składów gatunkowych upraw leśnych, grodzenie cennych upraw, zabezpieczanie drzewek przy użyciu osłon różnego typu oraz repelentów a także polepszanie warunków bytowych zwierzyny, poprzez właściwe zagospodarowanie obwodów łowieckich oraz właściwe gospodarowanie populacjami jeleniowatych.
        Wiosną 2016r. szkody od zwierzyny w uprawach i młodnikach odnotowano na powierzchni 3585 ha, w tym szkody powyżej 40 % na powierzchni 1330 ha.  Coraz większego znaczenia nabierają szkody wyrządzane przez bobry (594 ha). 

    W  okresie zimy i wiosny w uprawach, młodnikach i drzewostanach poddanych procesowi przebudowy odnotowywane są cyklicznie znaczne szkody od drobnych gryzoni. Uszkodzeniu ulegają głównie sadzonki buka, a także innych gatunków. W 2016r. ograniczano szkody od gryzoni na powierzchni ok. 670 ha.