Wydawca treści Wydawca treści

GOSPODARKA ŁOWIECKA

          W zasięgu terytorialnym RDLP w Szczecinie na dzień 1 kwietnia 2018 r. jest 238 obwodów łowieckich o łącznej powierzchni 1 752 336  ha. Powierzchnia leśna obwodów wynosi 695 805 ha, tj. 39,7%, wśród nich grunty leśne Skarbu Państwa zarządzane przez RDLP stanowią
659 361  ha.

         Na potrzeby tworzenia wieloletnich łowieckich planów hodowlanych w oparciu o art. 8 Ustawy Prawo łowieckie z dniem 1 kwietnia 2017r. dokonano podziału RDLP na
11 Łowieckich Rejonów Hodowlanych:

 

 

I Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzą nadleśnictwa: Dobrzany, Resko, Gryfice i Łobez. Kierownikiem łowieckiego rejonu hodowlanego jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice.

II Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzi Nadleśnictwo Międzyzdroje. Kierownikiem rejonu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyzdroje (bez obwodu łowieckiego nr 13).

III Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzą nadleśnictwa: Nowogard, Międzyzdroje (obwód łowiecki nr 13), Goleniów i Kliniska. Kierownikiem rejonu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniska.

IV Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzi Nadleśnictwo Trzebież. Kierownikiem rejonu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebież.

V Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzi Nadleśnictwo Choszczno

Kierownikiem rejonu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Choszczno.

VI Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzą nadleśnictwa: Chojna, Gryfino, Myślibórz, Mieszkowice, Dębno, Bogdaniec i Różańsko. Kierownikiem rejonu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Chojna.

VII Łowiecki Rejon Hodowlany, obejmujący całą Puszczę Notecką, w skład którego,
z terenu RDLP w Szczecinie wchodzą nadleśnictwa: Międzychód - Obręb Międzychód
i Krobielewko (obwody łowieckie nr: 41,42, 140), Karwin (obwody łowieckie nr: 16,27,28,29,36,37,38,39,40), Skwierzyna (obwód łowiecki nr 43).

Kierownikiem rejonu, zgodnie z decyzją Dyrektora RDLP w Pile, w uzgodnieniu
z Dyrektorami RDLP w Poznaniu i Szczecinie jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Krucz.

VIII Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzą nadleśnictwa: Strzelce Krajeńskie, Barlinek, Kłodawa, Smolarz, Głusko, Bierzwnik i Drawno.

Kierownikiem rejonu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Głusko.

IX Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzą nadleśnictwa: Międzyrzecz, Trzciel, Skwierzyna (obwody łowieckie nr: 30,44,45,57,58,59,72), Lubniewice, Ośno Lubuskie, Rzepin, Międzychód – Obręb Gorzyń (obwody łowieckie nr: 52,54,144,145). Kierownikiem rejonu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyrzecz.

X Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzi Nadleśnictwo Sulęcin. Kierownikiem rejonu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Sulęcin.

XI Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzi Nadleśnictwo Bolewice. Kierownikiem rejonu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice.

       Na terenie RDLP w Szczecinie funkcjonuje 8 Ośrodków Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych (OHZ LP), obejmujących 9 obwodów łowieckich o łącznej powierzchni użytkowej 97 325 ha, w tym powierzchni leśnej 66 230 ha.

            Powierzchnia ogólna obwodów łowieckich wchodzących w skład OHZ LP RDLP w Szczecinie stanowi 5,6 % powierzchni ogólnej wszystkich obwodów łowieckich i 9,5 % powierzchni leśnej wszystkich obwodów łowieckich.

OHZ LP znajdują się na terenach nadleśnictw: Barlinek, Bierzwnik, Drawno, Głusko, Kliniska, Międzyrzecz, Rzepin, Trzciel.

         Za wyjątkiem Nadleśnictw Bierzwnik, Głusko i Międzyrzecz, wszystkie pozostałe OHZ LP posiadają kwatery myśliwskie, które są w stanie pomieścić grupy od 8 do 20 osób w pokojach 1, 2 lub trzyosobowych. Ich łączna pojemność to 90 miejsc, które poza głównym sezonem polowań mogą służyć, jako komfortowa baza hotelowa, miejsce weekendowych wyjazdów poza miejski zgiełk, baza przystanków wycieczek rowerowych, czy spływów kajakowych.

        Zapraszamy również do skorzystania z możliwości zakupu dziczyzny, pochodzącej z zarządzanych przez Nadleśnictwa RDLP obwodów łowieckich przez Nadleśnictwa Kliniska, Międzyrzecz i Rzepin.

 

         Wszystkie kwatery położone są w malowniczych miejscach, gdzie w atmosferze słynącej z gościnności i tradycyjnej kuchni myśliwskiej można podziwiać piękno polskiej przyrody. Więcej szczegółów otrzymają Państwo bezpośrednio w siedzibach w/w nadleśnictw lub na stronie internetowej LP w zakładce „Leśny przewodnik turystyczny".

Nieodłącznym elementem różnorodności biologicznej lasów jest zwierzyna, której szacunkowe stany, zgodnie z ostatnią inwentaryzacją na dzień 10 marca 2018 r., przedstawiają się następująco:

 

-  Jelenie       - 37 214 szt., w tym w OHZ LP - 2 843  szt.

 - Sarny         - 77 365 szt., w tym w OHZ LP - 4 847  szt.

 - Daniele      -   1 640 szt., w tym w OHZ LP -    534 szt.

 - Dziki           -  7 923 szt., w tym w OHZ LP -    426  szt.

Ponadto na terenie RDLP występują: łosie, lisy, borsuki, jenoty, szopy pracze, norki amerykańskie, zające, dzikie króliki, kuny, tchórze, piżmaki, bażanty, kuropatwy, dzikie kaczki, dzikie gęsi, natomiast z największych ssaków objętych w Polsce ochroną gatunkową możemy spotkać żubry i wilki.

Pozyskanie głównych gatunków zwierzyny grubej w sezonie łowieckim 2017/2018 na terenie RDLP przedstawia się następująco:

  • Jelenie          - 11 909 szt., w tym w OHZ LP     -    854 szt.
  • Sarny             - 15 963  szt., w tym w OHZ LP     -     837 szt.
  • Dziki               - 44 495 szt., w tym w OHZ LP     -  2 717szt.
  • Daniele         -      344 szt., w tym w OHZ LP     -     118 szt.

     

Sprzedaż polowań prowadzona jest przez zarządców OHZ LP, wszelkie sprawy dotyczące polowań należy kierować bezpośrednio do poszczególnych OHZ LP RDLP
w Szczecinie, prowadzonych przez nadleśnictwa:

 

- Barlinek                  barlinek@szczecin.lasy.gov.pl     tel. (095) 746-65-26 lub 746-65-43

- Bierzwnik               bierzwnik@szczecin.lasy.gov.pl   tel. (95) 768-00-58 wew. *100

- Drawno                   drawno@szczecin.lasy.gov.pl      tel. (95) 768-20-41

- Głusko                  glusko@szczecin.lasy.gov.pl        tel. (95)  761-19-14 lub 761-38-22

- Kliniska                   kliniska@szczecin.lasy.gov.pl      tel. (91) 418-14-70, 431-21-24

- Międzyrzecz           miedzyrzecz@szczecin.lasy.gov.pl tel. (95) 741-23-66 lub 741-23-67

- Rzepin                    rzepin@szczecin.lasy.gov.pl        tel. (95) 759-64-33 lub 759-73-54

- Trzciel                     trzciel@szczecin.lasy.gov.pl         tel. (95) 742-86-11 lub 742-86-12

W minionym sezonie łowieckim w OHZ LP polowało ponad 3 539 tys. myśliwych,
z czego ponad 1469 to myśliwi zagraniczni. Coraz liczniejszą grupę na polowaniach zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych stanowią myśliwi krajowi, którzy często na okres pobytu przyjeżdżają z całymi rodzinami.

Myśliwi polujący na terenie OHZ LP RDLP w Szczecinie w sezonie łowieckim 2017/2018 pozyskali wiele trofeów medalowych w tym:

- jelenie byki – 2 złoto medalowy, 17 srebrno medalowych i 56 brązowo medalowych,

- daniele byki – 2 srebrno medalowe, 4 brązowo medalowych

 

      RDLP od wielu lat ściśle współpracuje z władzami okręgowymi Polskiego Związku Łowieckiego. Obecnie niektórzy pracownicy Dyrekcji oraz nadleśniczowie działają we władzach i komisjach Polskiego Związku Łowieckiego.

            Na szczeblu nadleśnictw uzgadnia się z zarządami kół łowieckich, zadania niezbędne do wykonania z zakresu zagospodarowania łowisk, wzbogacania ich naturalnej bazy żerowej oraz ochrony upraw i młodników przed szkodami od zwierzyny, jak również wspólnej ochrony łowisk przed nasilającym się kłusownictwem.

Urządzenia łowieckie i dokarmianie zwierzyny na terenie RDLP w Szczecinie

            Prawidłowo prowadzona gospodarka łowiecka wymaga przygotowania całej infrastruktury łowieckiej służącej zwiększaniu bazy pokarmowej, poprawie warunków bytowania zwierzyny, co ma duży wpływ na ograniczanie szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych i w lesie.

            Wg inwentaryzacji przeprowadzonej na dzień 10 marca 2018 r. stan urządzeń łowieckich na obszarze RDLP przedstawia się następująco:

                                                                                  

  • 1 338 paśników dla zwierzyny grubej, w tym w OHZ LP - 28
  • 22 454 lizawek, w tym w OHZ LP - 3 764
  • 2 146 ha poletek łowieckich, w tym w OHZ LP - 455 ha
  • 1 325 pasów zaporowych o łączne długości ok. 445 km, w tym w OHZ LP 127 o dł. 43,7 km
  • 3 268 ha zagospodarowanych łąk śródleśnych i przyleśnych, w tym w OHZ LP 558 ha.

       

Paśnik-magazyn (fot. archiwum Nadleśnictwa Drawno)

Śródleśna łąka  (fot. M. Zachaś)

Pasy zaporowe i lizawki  (fot. B. Baran)

Ambona (fot. B. Baran)

 

Współpraca z placówkami naukowymi

                       Nadleśnictwa posiadające OHZ LP systematycznie współpracują z placówkami naukowymi oraz różnymi organizacjami w zakresie badań dotyczących gospodarki łowieckiej. Przykładami takich działań są:

  • współpraca ze Stacją Badawczą PZŁ w Czempiniu, Barlinkiem S.A., Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół" w ramach programu reintrodukcji sokoła wędrownego
Sokół wędrowny (Falco peregrinus) w klatce adaptacyjnej (fot. archiwum Nadleśnictwa Barlinek)

Klatka adaptacyjna (fot. archiwum Nadleśnictwa Barlinek)

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: Wydział Ochrony Lasu