Wydawca treści Wydawca treści

GOSPODARKA ŁOWIECKA

          W zasięgu terytorialnym RDLP w Szczecinie na dzień 1 kwietnia 2017 r. jest 238 obwodów łowieckich o łącznej powierzchni 1 752 082  ha. Powierzchnia leśna obwodów wynosi 692 027 ha, tj. 39,5%, wśród nich grunty leśne Skarbu Państwa zarządzane przez RDLP stanowią 659 361  ha.

         Na potrzeby tworzenia wieloletnich łowieckich planów hodowlanych w oparciu o art. 8 Ustawy Prawo łowieckie z dniem 1 kwietnia 2017r. dokonano podziału RDLP na
11 Łowieckich Rejonów Hodowlanych:

 

 

I Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzą nadleśnictwa: Dobrzany, Resko, Gryfice i Łobez. Kierownikiem łowieckiego rejonu hodowlanego jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice.

II Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzi Nadleśnictwo Międzyzdroje. Kierownikiem rejonu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyzdroje (bez obwodu łowieckiego nr 13).

III Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzą nadleśnictwa: Nowogard, Międzyzdroje (obwód łowiecki nr 13), Goleniów i Kliniska. Kierownikiem rejonu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniska.

IV Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzi Nadleśnictwo Trzebież. Kierownikiem rejonu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebież.

V Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzi Nadleśnictwo Choszczno

Kierownikiem rejonu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Choszczno.

VI Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzą nadleśnictwa: Chojna, Gryfino, Myślibórz, Mieszkowice, Dębno, Bogdaniec i Różańsko. Kierownikiem rejonu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Chojna.

VII Łowiecki Rejon Hodowlany, obejmujący całą Puszczę Notecką, w skład którego,
z terenu RDLP w Szczecinie wchodzą nadleśnictwa: Międzychód - Obręb Międzychód
i Krobielewko (obwody łowieckie nr: 41,42, 140), Karwin (obwody łowieckie nr: 16,27,28,29,36,37,38,39,40), Skwierzyna (obwód łowiecki nr 43).

Kierownikiem rejonu, zgodnie z decyzją Dyrektora RDLP w Pile, w uzgodnieniu
z Dyrektorami RDLP w Poznaniu i Szczecinie jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Krucz.

VIII Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzą nadleśnictwa: Strzelce Krajeńskie, Barlinek, Kłodawa, Smolarz, Głusko, Bierzwnik i Drawno.

Kierownikiem rejonu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Głusko.

IX Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzą nadleśnictwa: Międzyrzecz, Trzciel, Skwierzyna (obwody łowieckie nr: 30,44,45,57,58,59,72), Lubniewice, Ośno Lubuskie, Rzepin, Międzychód – Obręb Gorzyń (obwody łowieckie nr: 52,54,144,145). Kierownikiem rejonu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyrzecz.

X Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzi Nadleśnictwo Sulęcin. Kierownikiem rejonu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Sulęcin.

XI Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzi Nadleśnictwo Bolewice. Kierownikiem rejonu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice.

       Na terenie RDLP w Szczecinie funkcjonuje 9 Ośrodków Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych (OHZ LP), obejmujących 10 obwodów łowieckich o łącznej powierzchni użytkowej 108 638 ha, w tym powierzchni leśnej 74 496 ha.

            Powierzchnia ogólna obwodów łowieckich wchodzących w skład OHZ LP RDLP w Szczecinie stanowi 6,2 % powierzchni ogólnej wszystkich obwodów łowieckich i 10,8 % powierzchni leśnej wszystkich obwodów łowieckich.

OHZ LP znajdują się na terenach nadleśnictw: Barlinek, Bierzwnik, Chojna, Drawno, Głusko, Kliniska, Międzyrzecz, Rzepin, Trzciel.

         Za wyjątkiem Nadleśnictw Bierzwnik, Głusko i Międzyrzecz, wszystkie pozostałe OHZ LP posiadają kwatery myśliwskie, które są w stanie pomieścić grupy od 8 do 20 osób w pokojach 1, 2 lub trzyosobowych. Ich łączna pojemność to 90 miejsc, które poza głównym sezonem polowań mogą służyć, jako komfortowa baza hotelowa, miejsce weekendowych wyjazdów poza miejski zgiełk, baza przystanków wycieczek rowerowych, czy spływów kajakowych.

        Zapraszamy również do skorzystania z możliwości zakupu dziczyzny, pochodzącej z zarządzanych przez Nadleśnictwa RDLP obwodów łowieckich.

         Wszystkie kwatery położone są w malowniczych miejscach, gdzie w atmosferze słynącej z gościnności i tradycyjnej kuchni myśliwskiej można podziwiać piękno polskiej przyrody. Więcej szczegółów otrzymają Państwo bezpośrednio w siedzibach w/w nadleśnictw lub na stronie internetowej LP w zakładce „Leśny przewodnik turystyczny".

Nieodłącznym elementem różnorodności biologicznej lasów jest zwierzyna, której szacunkowe stany, zgodnie z ostatnią inwentaryzacją na dzień 10 marca 2017 r., przedstawiają się następująco:

 

-  Jelenie       - 37 412 szt., w tym w OHZ LP - 2 618  szt.

 - Sarny         - 83 526 szt., w tym w OHZ LP - 4 834  szt.

 - Daniele      -   1 741 szt., w tym w OHZ LP -     603 szt.

 - Dziki           - 18 663 szt., w tym w OHZ LP - 1 066  szt.

Ponadto na terenie RDLP występują: łosie, lisy, borsuki, jenoty, szopy pracze, norki amerykańskie, zające, dzikie króliki, kuny, tchórze, piżmaki, bażanty, kuropatwy, dzikie kaczki, dzikie gęsi, natomiast z największych ssaków objętych w Polsce ochroną gatunkową możemy spotkać żubry i wilki.

Pozyskanie głównych gatunków zwierzyny grubej w sezonie łowieckim 2016/2017 na terenie RDLP przedstawia się następująco:

 • Jelenie          - 10 850 szt., w tym w OHZ LP     -     846 szt.
 • Sarny             - 17 040 szt., w tym w OHZ LP     -     908 szt.
 • Dziki               - 37 081 szt., w tym w OHZ LP     -  2 304 szt.
 • Daniele         -      381 szt., w tym w OHZ LP     -     138 szt.

     

Sprzedaż polowań prowadzona jest przez zarządców OHZ LP, wszelkie sprawy dotyczące polowań należy kierować bezpośrednio do poszczególnych OHZ LP RDLP
w Szczecinie, prowadzonych przez nadleśnictwa:

 

- Barlinek                  barlinek@szczecin.lasy.gov.pl     tel. (095) 746-65-26 lub 746-65-43

- Bierzwnik               bierzwnik@szczecin.lasy.gov.pl   tel. (095) 768-00-58 wew. *100

- Chojna                    chojna@szczecin.lasy.gov.pl       tel. (091) 414-10-77

- Drawno                   drawno@szczecin.lasy.gov.pl      tel. (095) 768-20-41

- Głusko                  glusko@szczecin.lasy.gov.pl        tel. (095)  761-19-14 lub 761-38-22

- Kliniska                   kliniska@szczecin.lasy.gov.pl      tel. (091) 418-14-70, 431-21-24

- Międzyrzecz           miedzyrzecz@szczecin.lasy.gov.pl tel. (095) 741-23-66 lub 741-23-67

- Rzepin                    rzepin@szczecin.lasy.gov.pl        tel. (095) 759-64-33 lub 759-73-54

- Trzciel                     trzciel@szczecin.lasy.gov.pl         tel. (0-95) 742-86-11 lub 742-86-12

W minionym sezonie łowieckim w OHZ LP polowało ponad 2 127 tys. myśliwych,
z czego ponad 824 to myśliwi zagraniczni. Coraz liczniejszą grupę na polowaniach zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych stanowią myśliwi krajowi, którzy często na okres pobytu przyjeżdżają z całymi rodzinami.

Myśliwi polujący na terenie OHZ LP RDLP w Szczecinie w sezonie łowieckim 2016/2017 pozyskali wiele trofeów medalowych w tym:

- jelenie byki – 1 złoto medalowy, 17 srebrno medalowych i 40 brązowo medalowych,

- daniele byki – 4 srebrno medalowe, 6 brązowo medalowych

- sarny rogacze – 1 brązowo medalowy.

         RDLP od wielu lat ściśle współpracuje z władzami okręgowymi Polskiego Związku Łowieckiego. Obecnie niektórzy pracownicy Dyrekcji oraz nadleśniczowie działają we władzach i komisjach Polskiego Związku Łowieckiego.

            Na szczeblu nadleśnictw uzgadnia się z zarządami kół łowieckich, zadania niezbędne do wykonania z zakresu zagospodarowania łowisk, wzbogacania ich naturalnej bazy żerowej oraz ochrony upraw i młodników przed szkodami od zwierzyny, jak również wspólnej ochrony łowisk przed nasilającym się kłusownictwem.

Współpraca ta polega również na organizowaniu zarówno na terenie OHZ LP, jak również pozostałych nadleśnictw konkursów psów myśliwskich, gdzie leśnicy, myśliwi oraz sympatycy kynologii myśliwskiej mają możliwość sprawdzić umiejętności swoich czworonogów. W tym celu na terenie OHZ LP Nadleśnictwa Drawno utworzono zagrodę dziczą o pow. 5,5 ha, gdzie organizowane są konkursy pracy dzikarzy.

Urządzenia łowieckie i dokarmianie zwierzyny na terenie RDLP w Szczecinie

            Prawidłowo prowadzona gospodarka łowiecka wymaga przygotowania całej infrastruktury łowieckiej służącej zwiększaniu bazy pokarmowej, poprawie warunków bytowania zwierzyny, co ma duży wpływ na ograniczanie szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych i w lesie.

            Wg inwentaryzacji przeprowadzonej na dzień 10 marca 2017 r. stan urządzeń łowieckich na obszarze RDLP przedstawia się następująco:

                                                                                  

 • 1 401 paśników dla zwierzyny grubej, w tym w OHZ LP - 28
 • 22 709 lizawek, w tym w OHZ LP - 3 447
 • 2 512 ha poletek łowieckich, w tym w OHZ LP - 439 ha
 • 1 402 pasów zaporowych o łączne długości ok. 472 km, w tym w OHZ LP 130 o dł. 52,6 km
 • 3 785 ha zagospodarowanych łąk śródleśnych i przyleśnych, w tym w OHZ LP 555 ha.

       

Paśnik-magazyn (fot. archiwum Nadleśnictwa Drawno)

Śródleśna łąka  (fot. M. Zachaś)

Pasy zaporowe i lizawki  (fot. B. Baran)

Ambona (fot. B. Baran)

 

Współpraca z placówkami naukowymi

                       Nadleśnictwa posiadające OHZ LP systematycznie współpracują z placówkami naukowymi oraz różnymi organizacjami w zakresie badań dotyczących gospodarki łowieckiej. Przykładami takich działań są:

 • współpraca ze Stacją Badawczą PZŁ w Czempiniu, Barlinkiem S.A., Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół" w ramach programu reintrodukcji sokoła wędrownego
Sokół wędrowny (Falco peregrinus) w klatce adaptacyjnej (fot. archiwum Nadleśnictwa Barlinek)

Klatka adaptacyjna (fot. archiwum Nadleśnictwa Barlinek)


 

 • realizacja badań parazytologicznych oraz określenie poziomu mikroelementów u zwierzyny wolno żyjącej, prowadzone przez Katedrę Higieny Zwierząt i Profilaktyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, na terenie nadleśnictw: Bierzwnik, Drawno, Kliniska.

 

 

 

 

 

 

Opracował: Wydział Ochrony Ekosystemów