Wydawca treści Wydawca treści

GRZYBY PATOGENICZNE

 

W 2017r. powierzchnia występowania chorób grzybowych na terenie RDLP w wynosiła około 10,4 tys. ha. Do najgroźniejszych patogenów grzybowych w warunkach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie należą grzyby korzeniowe:

       Patogeny korzeni są szczególnie niebezpieczne, gdyż pozostają w zasiedlonych tkankach przez wiele lat i stanowią ciągłe zagrożenie dla następnych pokoleń lasu na danym obszarze. 

       Ostatnio obserwuje się niepokojące zjawisko zamierania drzew i drzewostanów, jesionowych, olszowych i dębowych. Nie określono pojedynczego czynnika sprawczego. Wszystko wskazuje na to, że jest to tzw. kompleks chorobowy, w którym podkreśla się rolę czynników klimatycznych, owadów i grzybów. Zagrożone drzewostany są pod stałą obserwacją służb leśnych.

       Podstawową formą profilaktyki i ochrony drzewostanów przed chorobami grzybowymi jest podejmowanie odpowiednich działań hodowlano - ochronnych
w drzewostanach szczególnie narażonych na możliwość wystąpienia patogenów grzybowych. Dlatego też szczególną opieką ze strony leśników otoczone są drzewostany założone na gruntach porolnych.


W ochronie lasu przed grzybami stosowane są:

  • Metoda biologiczna
    W drzewostanach, gdzie występują choroby korzeni stosuje się wprowadzanie konkurencyjnego grzyba. Jest on nieszkodliwy dla żywych drzew, gdyż nie produkuje groźnych enzymów i trucizn porażających tkanki korzeni drzew, może rozwijać się jedynie w martwym, ale jeszcze świeżym i wilgotnym drewnie. Takim saprofitycznym grzybem jest Phlebiopsis gigantea (żylica olbrzymia) i jest on wykorzystywany do produkcji biopreparatów. Jego konkurencyjne działanie polega na wyprzedzającej kolonizacji pniaków i tym samym ograniczaniu bazy pokarmowej dla patogenów. Zabieg wprowadzania biopreparatu wykonuje się podczas cięć pielęgnacyjnych. W 2017 roku zabezpieczono w ten sposób 527 ha drzewostanów.
  • Metoda mechaniczna
    Ograniczanie występowania grzybów patogenicznych poprzez usuwanie porażonych siewek, sadzonek, drzewek. W 2017 roku stosowano tą metodę na powierzchni 4 ha.
  • metoda chemiczna
    Środki chemiczne przeciwko grzybom – fungicydy, stosowane są przede wszystkim na szkółkach. Bardzo często zabiegi te mają charakter profilaktyczny i są kilkakrotnie powtarzane w ciągu roku. W 2017 roku zabiegi chemiczne wykonywano na niewielkiej powierzchni, głównie w szkółkach leśnych.