Asset Publisher Asset Publisher

Projekty i fundusze

Biuro Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie latach 2011-2013 realizowało projekt „Opracowanie transgranicznego systemu wspomagania procesów decyzyjnych dla zdalnej i modelowej oceny biomasy drzewnej w lasach obszaru wsparcia POMERANIA" (ForseenPOMERANIA)" w ramach Programu „Europejska Współpraca Transgraniczna" Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopo­morskie) 2007-2013.

 

Wartość całego projektu to 2 579 311 euro; wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej - 2 192 413 euro.

 

Partnerzy projektu:

Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde, Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucher­schutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Landesforst Mecklenburg- Vorpommern A. ö. R., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Szczeci­nie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Nadleśnictwo Drawno.

 

Celem projektu, realizowanego na obszarze kraju związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz województwa zachodnio­pomorskiego, było określenie biomasy drzewnej drzewostanów o różnym składzie gatun­kowym i strukturze
z wykorzystaniem modeli matematycznych oraz interaktywnych aplikacji sieciowych. W szcze­gólności w ramach projektu przetestowano wybrane metody teledetekcyjne, tj. naziemne i lotnicze skanowanie laserowe, badania z wykorzystaniem samolotów załogo­wych, interpretacje zdjęć lotniczych, zdjęć hemisferycznych (tj. z rejestracją obrazu w zakresie 180°) oraz obrazów satelitar­nych o różnej rozdzielczości.

Prezentacja pracy skanera naziemnego na terenie Nadleśnictwa Drawno (fot. arch.  Partner projektu)

Ponadto w ramach projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz  przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" realizowanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych z udziałem środków Funduszu Spójności nadleśnictwa: Bierzwnik, Bogdaniec, Chojna, Goleniów, Głusko, Karwin, Nowogard, Różańsko, Sulęcin i Trzebież wybudowały w latach 2007-2013, łącznie 186 urządzeń wodnych, przyczyniając się tym samym do zwiększenia maksymalnej retencji wodnej w lasach o około 3,4 mln m3.     

Zastawka i zbiornik na terenie Nadleśnictwa Karwin (fot. arch. Nadleśnictwa Karwin)

 

W 2014 roku w ramach projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP" realizowanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych z udziałem środków Funduszu Spójności, planowane jest  rozpoznanie i oczyszczenie saperskie terenów w nadleśnictwach: Resko, Chojna, Barlinek, Kliniska, Skwierzyna i Międzychód.