Asset Publisher Asset Publisher

Projekt ochrony przeciewpożarowej

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)

Projekt realizowany w nadleśnictwach: Bierzwnik, Bogdaniec, Chojna, Choszczno, Dębno, Dobrzany, Głusko, Gryfice, Gryfino, Karwin, Kliniska, Kłodawa, Mieszkowice, Międzyrzecz, Międzyzdroje, Ośno Lubuskie, Rzepin, Skwierzyna i Strzelce Krajeńskie.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 43 096 737,50 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych całego projektu: 30 000 000,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych przypadająca na Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych
w Szczecinie:
4 997 726,40 zł

Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.

Opis projektu: Głównym celem realizacji projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat. Realizacja projektu dąży do poprawy sprawności systemu wczesnego ostrzegania, prognozowania i szybkiego reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń związanych z pożarami lasów. Projekt ma strategiczne znaczenie społeczno – gospodarcze dla kraju. Rozwój systemu przeciwpożarowego Lasów Państwowych ograniczy zagrożenie związane z pożarami lasów nie tylko na terenie Lasów Państwowych, ale także na terenie lasów prywatnych i obszarach zabudowanych, znajdujących się w obrębie kompleksów leśnych lub przylegających do nich.

 

Nazwa wskaźnika2

Jednostka miary

Wartość docelowa3

Rok osiągnięcia wartości docelowej4

Budowa albo modernizacja dostrzegalni

Szt. 

9

 2019

Doposażenie PAD

Szt. 

6

 2019

Samochody patrolowo-gaśnicze

Szt. 

14

 2019

Sprzęt do lokalizacji pożarów

Szt. 

 15

 2019