Asset Publisher

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Starostwa Powiatowe powierzyły 33 nadleśnictwom Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na powierzchni około 9 tys. ha, z tego:

– w woj. lubuskim – około 3,7 tys. ha

– w woj. zachodniopomorskim –  około 4,3 tys. ha

– w woj. wielkopolskim – około 1,0 tys. ha