Asset Publisher

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Na terenie RDLP w Szczecinie wg stanu na dzień 1 kwietnia 2015 r. jest 238 obwodów łowieckich o łącznej powierzchni 1 749 641 ha, w których powierzchnia leśna wynosi 694 126 ha tj. 39,67%, natomiast grunty leśne Skarbu Państwa zarządzane przez RDLP to 658 700 ha.

Na potrzeby tworzenia wieloletnich łowieckich planów hodowlanych, sporządzonych w oparciu o art. 8 Ustawy Prawo łowieckie, w 2007 roku dokonano podziału RDLP na 9 Łowieckich Rejonów Hodowlanych:

 

 

 1. Rejon I  – obejmujący nadleśnictwa: Gryfice, Łobez, Resko (Kierownik Rejonu – Nadleśniczy Nadleśnictwa Resko)

 2. Rejon II – obejmujący Nadleśnictwo Międzyzdroje (Kierownik Rejonu – Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyzdroje )

 3. Rejon III – obejmujący nadleśnictwa: Nowogard, Rokita, Goleniów, Kliniska (Kierownik Rejonu – Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowogard)

 4. Rejon IV – obejmujący Nadleśnictwo Trzebież (Kierownik Rejonu – Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebież)

 5. Rejon V – obejmujący nadleśnictwa: Choszczno, Dobrzany (Kierownik Rejonu – Nadleśniczy Nadleśnictwa Choszczno)

 6. Rejon VI – obejmujący nadleśnictwa: Chojna, Gryfino, Myślibórz, Mieszkowice, Dębno, Bogdaniec, Różańsko (Kierownik Rejonu – Nadleśniczy Nadleśnictwa Chojna)

 7. Rejon VII –obejmujący całą Puszczę Notecką, w skład którego z terenu RDLP w Szczecinie wchodzą  nadleśnictwa: Międzychód (Obręb Międzychód i Krobielewko) i Nadleśnictwo Karwin, z terenu RDLP Poznań nadleśnictwa: Oborniki i Sieraków oraz z terenu RDLP Piła nadleśnictwa: Krucz, Potrzebowice i Wronki (Kierownik Rejonu – Nadleśniczy Nadleśnictwa Potrzebowice)

 8. Rejon VIII –obejmujący nadleśnictwa: Strzelce Kajeńskie, Barlinek, Kłodawa, Smolarz, Głusko, Bierzwnik, Drawno (Kierownik Rejonu – Nadleśniczy Nadleśnictwa Smolarz)

 9. Rejon IX – obejmujący nadleśnictwa: Miedzyrzecz, Bolewice, Trzciel, Skwierzyna, Sulęcin, Lubniewice, Ośno Lubuskie, Rzepin, Międzychód (Obręb Gorzyń) - (Kierownik Rejonu – Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyrzecz)  

Na terenie RDLP w Szczecinie funkcjonuje od dnia 1 kwietnia 2016 r. 9 Ośrodków Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych (OHZ LP), obejmujących 10 obwodów łowieckich o łącznej powierzchni użytkowej 108 575 ha, w tym powierzchni leśnej 74 612 ha.

            Powierzchnia ogólna obwodów łowieckich wchodzących w skład OHZ LP RDLP
w Szczecinie stanowi 6,2 % powierzchni ogólnej wszystkich obwodów łowieckich i 10,7 % powierzchni leśnej wszystkich obwodów łowieckich.

OHZ LP znajdują się na terenach nadleśnictw: Barlinek, Bierzwnik, Chojna, Drawno, Głusko, Kliniska, Międzyrzecz, Rzepin, Trzciel.

Za wyjątkiem Nadleśnictw Bierzwnik, Głusko i Międzyrzecz, wszystkie pozostałe OHZ LP posiadają kwatery myśliwskie, które są w stanie pomieścić grupy od 8 do 20 osób
w pokojach 1, 2 lub trzyosobowych. Ich łączna pojemność to 90 miejsc, które poza głównym sezonem polowań mogą służyć jako komfortowa baza hotelowa, miejsce weekendowych wyjazdów poza miejski zgiełk, baza przystanków wycieczek rowerowych, czy spływów kajakowych.

Zapraszamy również do skorzystania z możliwości zakupu dziczyzny, pochodzącej
z zarządzanych przez Nadleśnictwa RDLP obwodów łowieckich.


Nieodłącznym elementem różnorodności biologicznej lasów jest zwierzyna, której szacunkowe stany, zgodnie z ostatnią inwentaryzacją na dzień 10 marca 2016 r., przedstawiają się następująco:

 • Jelenie             - 20 012 szt.,   w tym w OHZ LP      - 2 194 szt.
 • Sarny              - 82 598 szt.,   w tym w OHZ LP      - 5 173 szt.
 • Dziki               - 28 645 szt.,   w tym w OHZ LP      - 1 793 szt.
 • Daniele           -   1 755 szt.,   w tym w OHZ LP      -    521 szt.

 

Ponadto na terenie RDLP występują: łosie, lisy, borsuki, jenoty, szopy pracze, norki amerykańskie, zające, dzikie króliki, kuny, tchórze, piżmaki, bażanty, kuropatwy, dzikie kaczki, dzikie gęsi, natomiast z największych ssaków objętych w Polsce ochroną gatunkową możemy spotkać żubry
i wilki.

 

Pozyskanie głównych gatunków zwierzyny grubej w sezonie łowieckim 2015/2016 na terenie RDLP przedstawia się następująco:

 • Jelenie             - 10 418 szt.,   w tym w OHZ LP      -     914 szt.
 • Sarny              - 17 269 szt.,   w tym w OHZ LP      -     961 szt.
 • Dziki               - 41 119 szt.,   w tym w OHZ LP      -  2 100 szt.
 • Daniele           -      459 szt.,   w tym w OHZ LP      -     167 szt.

     

 

Sprzedaży polowań prowadzona jest przez zarządców OHZ LP, wszelkie sprawy dotyczące polowań należy kierować bezpośrednio do poszczególnych OHZ LP RDLP w Szczecinie, prowadzonych przez nadleśnictwa:

 

- Barlinek                    barlinek@szczecin.lasy.gov.pl           tel. (095) 746-65-26 lub 746-65-43

- Bierzwnik                 bierzwnik@szczecin.lasy.gov.pl        tel. (095) 768-00-58 wew. *100

- Chojna                      chojna@szczecin.lasy.gov.pl             tel. (091) 414-10-77

- Drawno                    drawno@szczecin.lasy.gov.pl           tel. (095) 768-20-41

- Głusko                      glusko@szczecin.lasy.gov.pl            tel. (095)  761-19-14 lub 761-38-22

- Kliniska                    kliniska@szczecin.lasy.gov.pl           tel. (091) 418-14-70, 431-21-24

- Międzyrzecz             miedzyrzecz@szczecin.lasy.gov.pl    tel. (095) 741-23-66 lub 741-23-67

- Rzepin                      rzepin@szczecin.lasy.gov.pl              tel. (095) 759-64-33 lub 759-73-54

- Trzciel                      trzciel@szczecin.lasy.gov.pl              tel. (0-95) 742-86-11 lub 742-86-12

 

W minionym sezonie łowieckim w OHZ LP polowało ponad 2 289 tys. myśliwych, z czego ponad 761 to myśliwi zagraniczni. Coraz liczniejszą grupę na polowaniach zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych stanowią myśliwi krajowi, którzy często na okres pobytu przyjeżdżają z całymi rodzinami.

 

Myśliwi polujący na terenie OHZ LP RDLP w Szczecinie w sezonie łowieckim 2015/2016 pozyskali wiele trofeów medalowych w tym:

- jelenie byki – 1 złoto medalowy, 10 srebrno medalowych i 35 brązowo medalowych,

- odyńce – 1 złoto medalowy, 2 brązowo medalowe,

- daniele byki – 2 srebrno medalowe, 4 brązowo medalowe

- sarny rogacze – 1 srebrno medalowy i 4 brązowo medalowe.

RDLP od wielu lat ściśle współpracuje z władzami okręgowymi Polskiego Związku Łowieckiego. Obecnie niektórzy pracownicy Dyrekcji oraz nadleśniczowie działają we władzach
i komisjach Polskiego Związku Łowieckiego.

Na szczeblu nadleśnictw uzgadnia się z zarządami kół łowieckich, zadania niezbędne do wykonania z zakresu zagospodarowania łowisk, wzbogacania ich naturalnej bazy żerowej oraz ochrony upraw i młodników przed szkodami od zwierzyny, jak również wspólnej ochrony łowisk przed nasilającym się kłusownictwem.

Współpraca ta polega również na organizowaniu zarówno na terenie OHZ LP, jak również pozostałych nadleśnictw konkursów psów myśliwskich, gdzie leśnicy, myśliwi oraz sympatycy kynologii myśliwskiej mają możliwość sprawdzić umiejętności swoich czworonogów. W tym celu na terenie OHZ LP Nadleśnictwa Drawno w minionym sezonie łowieckim utworzono zagrodę dziczą o pow. 5,5 ha gdzie organizowane są konkursy pracy dzikarzy.

 

Urządzenia łowieckie i dokarmianie zwierzyny na terenie RDLP w Szczecinie

                Prawidłowo prowadzona gospodarka łowiecka wymaga przygotowania całej infrastruktury łowieckiej służącej zwiększaniu bazy pokarmowej, poprawie warunków bytowania zwierzyny, co ma duży wpływ na ograniczanie szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych
i w lesie.

            Wg inwentaryzacji przeprowadzonej na dzień 10 marca 2016 r. stan urządzeń łowieckich na obszarze RDLP przedstawia się następująco:

                                                                                 

 • 1 367 paśników dla zwierzyny grubej, w tym w OHZ LP - 33
 • 20 818 lizawek, w tym w OHZ LP - 3 212
 • 2 298 ha poletek łowieckich, w tym w OHZ LP - 366 ha
 • 1 370 pasów zaporowych o łączne długości ok. 407 km, w tym w OHZ LP 116 o dł. 54,3 km
 • 3 710 ha zagospodarowanych łąk śródleśnych i przyleśnych, w tym w OHZ LP 528 ha.

Paśnik-magazyn (fot. archiwum Nadleśnictwa Drawno)

Śródleśna łąka  (fot. M. Zachaś)

Pasy zaporowe i lizawki  (fot. B. Baran)

Ambona (fot. B. Baran)

 

Koszty prowadzenia gospodarki łowieckiej przez koła łowieckie i OHZ LP za sezon łowiecki 2014/2015     w skali RDLP wyniosły 23,5 mln zł, z czego 10,7 mln zł stanowiłakwota wypłaconych odszkodowań łowieckich za szkody, które zwierzyna łowna wyrządziła w uprawach i płodach rolnych.


Współpraca z placówkami naukowymi

Nadleśnictwa posiadające OHZ LP systematycznie współpracują z placówkami naukowymi oraz różnymi organizacjami  w zakresie badań dotyczących gospodarki łowieckiej. Przykładami takich działań są:

 • współpraca ze Stacją Badawczą PZŁ w Czempiniu, Barlinkiem S.A., Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół" w ramach programu reintrodukcji sokoła wędrownego
Sokół wędrowny (Falco peregrinus) w klatce adaptacyjnej (fot. archiwum Nadleśnictwa Barlinek)

Klatka adaptacyjna (fot. archiwum Nadleśnictwa Barlinek)


 

 • realizacja badań parazytologicznych oraz określenie poziomu mikroelementów u zwierzyny wolno żyjącej, prowadzone przez Katedrę Higieny Zwierząt i Profilaktyki
  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, na terenie nadleśnictw: Bierzwnik, Drawno, Kliniska.

 

 

 

 

 

Opracował: Wydział Ochrony Ekosystemów