Asset Publisher Asset Publisher

Back

Szkolenie strażników leśnych z inspektorami transportu drogowego

Szkolenie strażników leśnych z inspektorami transportu drogowego

Pierwsze wspólne szkolenie strażników leśnych z inspektorami transportu drogowego.

W dniach 19-20 lutego br. strażnicy leśni z nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie wspólnie z inspektorami Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie, uczestniczyli
w warsztatach szkoleniowych, podczas których wymienili się wiedzą i doświadczeniem
z zakresu transportu drewna.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Wydział Ochrony Mienia, Obronności i BHP RDLP
w Szczecinie w ramach podpisanego porozumienia przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Pana Bartłomieja Budzisza i Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Pana  Sławomira Wencla, które jest realizowane w praktyce poprzez wspólne akcje kontrolne, ukierunkowane na sprawdzanie legalności przewożonego drewna.

Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Bażyna”
w Pogorzelicy. Strażnicy leśni przedstawili swoje uprawnienia i kierunki działań, podzielili się także wiedzą z zakresu klasyfikacji i sortymentacji surowca drzewnego oraz omówili obowiązujące w Lasach Państwowych dokumenty związane z  obrotem drewnem. Natomiast inspektorzy z WITD w Szczecinie, przedstawili stan prawny dotyczący przewozu drewna, zasady przeprowadzania kontroli pojazdów przewożących drewno, sposoby dokonywania pomiarów drewna i określania jego gęstości.  

Szkolenie była doskonałą okazją do zacieśnienia współpracy oraz powiększenia zasobu wiedzy obydwu służb.