Asset Publisher Asset Publisher

Back

Ochrona przeciwpożarowa lasu

Ochrona przeciwpożarowa lasu

 

Ochrona Przeciwpożarowa:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie zaliczona jest do I (najwyższej) kategorii zagrożenia pożarowego. Spośród 35 nadleśnictw wchodzących w skład RDLP, 11 jednostek zaliczonych jest do I kategorii, 20 do II kategorii oraz 4 nadleśnictwa do III kategorii zagrożenia. Czynnikiem sprzyjającym powstawaniu pożarów są w szczególności długotrwałe okresy suszy, silne wiatry, a głównym sprawcą jest człowiek.

            Mapa nadleśnictw z podziałem na kategorie zagrożenia pożarowego lasu znajduje się pod poniższym linkiem

Mapa kategorii zagrożenia pożarowego lasu

Na terenie RDLP w Szczecinie w 2016 roku powstało 193 pożarów lasu na powierzchni 20,93 ha. Dodatkowo w br. na terenie Nadleśnictwa Sulęcin miały miejsce 3 pożary, na terenie poligonu, o łącznej powierzchni 0,12 ha.

Najwięcej pożarów lasu w 2016 roku miało miejsce na terenie Nadleśnictw: Kliniska (21 pożarów o łącznej powierzchni 2,38 ha); Trzebież (21 pożarów o powierzchni 1,46 ha) i Dobrzany (16 pożarów o powierzchni 2,40 ha), natomiast na terenie Nadleśnictwa Lubniewice nie odnotowano ani jednego pożaru lasu.

Poniższe wykresy obrazują liczbę oraz powierzchnię pożarów lasu w 2016 roku w poszczególnych nadleśnictwach oraz województwach.

Przeciętna powierzchnia jednego pożaru:

 

        Przeciętna powierzchnia jednego pożaru od wielu lat systematycznie spada, zwłaszcza od 1993 roku, a w ostatnim okresie utrzymuje się na niskim poziomie, co wynika m.in. z podejmowanych działań inwestycyjnych w zakresie doskonalenia organizacji ochrony przeciwpożarowej  a przede wszystkim dzięki ciężkiej i ofiarnej pracy Leśników, Zawodowych Strażaków i Strażaków Ochotników, jak również dzięki doskonałej współpracy pomiędzy tymi służbami.


            Ze względu na dużą liczbę upalnych dni bez opadów atmosferycznych w czerwcu, lipcu  i wrześniu, rok 2016 charakteryzował się wyższym zagrożeniem pożarowym dla lasu niż lata ubiegłe.  

Przyczyny pożarów lasu:

Najczęstszymi przyczynami pożarów lasu w 2016 roku były:

- podpalenia – 41,45 %,

- nieznana – 34,72 %,

- zdarzenia losowe, wypadki – 5,70%,

- wyładowania atmosferyczne – 1,55 %.

 

Wykrywanie pożarów lasu:

Najwięcej pożarów lasu, w 2016 roku, zostało wykrytych przez osoby postronne wypoczywające w lesie, jak i podróżujące przez obszary leśne. Ogromny udział w wykrywaniu pożarów lasu miał sprawny system monitoringu obszarów leśnych.

Organizacja ochrony przeciwpożarowej:

Organizacja ochrony przeciwpożarowej na terenie RDLP w Szczecinie oparta
jest na systemie szybkiego wykrywania i alarmowania o pożarze oraz skutecznej akcji gaśniczej.

Powyższy cel jest realizowany przy pomocy:

 

  1. Sieci obserwacyjno-alarmowej

Obszar RDLP w Szczecinie monitorowany jest przez system  32 kamer telewizji użytkowej HD umocowanych na 32-40 m masztach oraz 23 dostrzegalni przeciwpożarowych. Łączność prowadzona jest przy użyciu 107 stacji bazowych łączności bezprzewodowej, 596 stacji ruchomych, 468 telefonów stacjonarnych oraz 1364 telefonów komórkowych.

W okresie dużego zagrożenia pożarowego obserwacja naziemna wspomagana jest obserwacją lotniczą przy pomocy 5 samolotów patrolowo-gaśniczych oraz
1 samolotu patrolowego.

 

 

 

  1. Taboru samochodowego

Nadleśnictwa RDLP w Szczecinie dysponują dwoma średnimi samochodami gaśniczymi, w tym jeden zakupiony w 2011 roku dla Nadleśnictwa Rzepin. W 2016 roku jeden średni samochód gaśniczy został wycofany z eksploatacji.

         

 

    Ponadto na wyposażeniu baz sprzętu przeciwpożarowego wszystkich nadleśnictw znajduje się 35 samochodów patrolowo-gaśniczych, w tym 16 samochodów Land Rover
z modułem gaśniczym wysokociśnieniowym, zakupionych w latach 2002-2004 w ramach realizacji programu Phare CBC 2000 Polska-Niemcy, 1 zakupiony w 2009 roku (Nissan Navara), 2 w 2011 roku (Toyota Hilux) przy współfinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 1 w 2014 roku
z dofinansowaniem ze środków RPO woj. Zachodniopomorskiego.

    W 2016 roku zostały zakupione 2 samochody patrolowo-gaśnicze, na potrzeby Nadleśnictw: Międzyzdroje oraz Sulęcin.

 

           3. Sieci Automatycznych Meteorologicznych Punktów Pomiarowych

Na terenie RDLP w Szczecinie funkcjonuje 15 automatycznych stacji meteorologicznych mierzących takie parametry jak:

                        - wilgotność powietrza na wysokości 5 cm, 50 cm i 2 m (%),

                        - temperaturę powietrza i gleby (°C),

                        - ilość opadu atmosferycznego (mm),

                        - kierunek i siłę wiatru (m/s),

                        - ciśnienie atmosferyczne (hPa),

                        - wartość promieniowania słonecznego (W/m2).

       

Dzięki rozbudowanej sieci automatycznych stacji meteorologicznych możliwe jest bieżące monitorowanie zagrożenia pożarowego lasu.

Prognoza zagrożenia pożarowego jest opracowywana codziennie w okresie od 1 marca do 30 września. Pełna informacja o zagrożeniu pożarowym RDLP jest dostępna o godzinie 10oo i 14oo na stronie internetowej:

http://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/rejon.php?RejID=20


       


           W obliczu zagrożenia lasów, leśnicy RDLP w Szczecinie

APELUJĄ

do osób szukających wytchnienia w leśnej głuszy o zachowanie maksymalnej ostrożności podczas pobytu na terenach leśnych a w razie zauważenia pożaru lasu o natychmiastowe powiadomienie Straży Pożarnej lub Służby Leśnej.

 

            TELEFON ALARMOWY - Straż Pożarna 998 lub 112

Las płonie szybko, ale jego odnowienie wymaga pracy wielu pokoleń leśników.

 

 

REGIONALNY PUNKT

ALARMOWO-DYSPOZYCYJNY w SZCZECINIE

Tel. 91 432 87 68

Tel./Fax. 91 422 85 13

Kom. 698 768 398

e-mail: pad.biuro@szczecin.lasy.gov.pl

 

 

Opracował: Maciej Lipka

Zdjęcie: PGL LP