Asset Publisher Asset Publisher

Back

Nowa droga. Współpraca Lasów Państwowych z samorządami

Nowa droga. Współpraca Lasów Państwowych z samorządami

W ostatni poniedziałek stycznia na terenie Nadleśnictwa Karwin została otwarta nowo wybudowana droga powiatowa. Inwestycja powstała w ramach współpracy Lasów Państwowych z Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim.

Droga o długości 4,2 km, łącząca miejscowości Rąpin i Gościm, została wybudowana
w technologii asfaltowej. Koszt budowy wyniósł 3 443,4 tys. zł,
a dofinansowanie ze środków Lasów Państwowych wyniosło 3 271,3 tys. zł.

W uroczystym otwarciu drogi udział wzięli m.in. Bogusław Kierus - Wicestarosta Strzelecko-Drezdenecki, przedstawiciele Rady powiatu, Naczelnicy Wydziałów aze strony Lasów Państwowych: Sławomir Wencel - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Szczecinie,  Edward Buśko - Nadleśniczy Nadleśnictwa Karwin oraz Zofia Węgrzyn - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Leśnej. Obecny był również wykonawca drogi Leon Tołkacz. Drogę poświęcił ks. kan. mgr Tadeusz Wołoszyn - Proboszcz Parafii w Trzebiczu. 

Sławomir Wencel - Dyrektor RDLP w Szczecinie zwrócił uwagę na dobrą współpracę Lasów Państwowych z Powiatem Strzelecko- Drezdeneckim. Stwierdził - dzięki obopólnemu zaangażowaniu udało się wybudować drogę, która będzie służyła lokalnej społeczności ale też ma ogromne znaczenie dla gospodarki leśnej. Dyrektor w swojej wypowiedzi podkreślił, że współpraca pomiędzy Samorządem a Lasami Państwowymi leżała u podstaw realizacji przedsięwzięcia; zachęcał inne jednostki samorządowe do naśladowania Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.

Bogusław Kierus V-ce Starosta Strzelecko-Drezdenecki złożył podziękowania
za zaangażowanie w realizację wspólnego projektu; podkreślił, że bez wsparcia Lasów Państwowych nie udałoby się zbudować tej drogi. Dziękując za już zrealizowaną drogę starosta wyraził nadzieję na dalszą, owocną współpracę w zakresie budowy dróg pomiędzy powiatem,
a Lasami Państwowymi.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Karwin Edward Buśko zwrócił uwagę, że realizacja właśnie tej drogi znacząco poprawia warunki prowadzenie gospodarki leśnej
w leśnictwie Wilcze Doły, które to leśnictwo zyskało drogę, która zawsze będzie przejezdna, co

w obecnym trudnym, mokrym roku ma kolosalne znaczenie dla sprawnego zarządzania lasami. Zauważył również, że nowo wybudowana droga ma duże znaczenia dla lokalnej społeczności ale też dla turystów, którzy szczególnie chętnie odwiedzają Gościm oraz okolice.