Asset Publisher Asset Publisher

Szkodniki pierwotne

    
 

Do najgroźniejszych szkodników pierwotnych sosny należą: brudnica mniszka, barczatka sosnówka, strzygonia choinówka, boreczniki, poproch cetyniak oraz zwójki dębowe i miernikowce - foliofagi dębu.  

W 2017 roku wystąpiło zagrożenie ze strony szkodników pierwotnych sosny oraz odnotowano wzmożone występowanie imago chrabąszczy.

Zabiegi ratownicze ograniczające liczebność tych szkodników przeprowadzono przy użyciu sprzętu lotniczego na powierzchni:

 • 1876 ha – barczatka sosnówka
 •   711 ha – imago chrabąszczy

Zabiegi naziemny na imago chrabąszczy wykonano w Nadleśnictwie Międzychód na pow.
5 ha.

Na podstawie przeprowadzonych w 2017r. obserwacji prognostycznych określono wstępnie zagrożenie na 2018r. ze strony następujących szkodników:        

        

 1. Brudnica mniszka          – 23007 ha, w tym 3465 ha w stopniu ostrzegawczym,
 2. Barczatka sosnówka      – 6711 ha, w tym 1457 ha w stopniu ostrzegawczym,
 3. Strzygonia choinówka   – 6080 ha, w tym 3221 ha w stopniu ostrzegawczym,
 4. Boreczniki                       – 749 ha, w tym 657 ha w stopniu ostrzegawczym,  
 5. Imago chrabąszczy        – 1010 ha, 
 6. Szkodniki glebowe         – 26 ha.

 

Z przedstawionych danych wynika, że zagrożenie od szkodników liściożernych narasta i
w 2018r. wstępnie zaplanowano ograniczanie ich liczebności na pow. 16210 ha, z tego:

 • 6700 ha barczatka sosnówka
 • 8500 ha brudnica mniszka
 • 1010 ha imago chrabąszczy

Dalsze obserwacje prognostyczne, które będą prowadzone, w tym uzupełniająca wiosenna kontrola występowania szkodników pierwotnych sosny pozwolą określić ostatecznie zagrożenie od szkodników liściożernych i podjąć działania adekwatne do zagrożenia.

Opr.: Wydział Ochrony Ekosystemów RDLP w Szczecinie