Asset Publisher Asset Publisher

Oferta łowiecka

Na terenie RDLP w Szczecinie funkcjonuje od dnia 1 kwietnia 2016 r. 9 Ośrodków Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych (OHZ LP), obejmujących 10 obwodów łowieckich o łącznej powierzchni użytkowej 108 575 ha, w tym powierzchni leśnej 74 612 ha.

Powierzchnia ogólna obwodów łowieckich wchodzących w skład OHZ LP RDLP w Szczecinie stanowi 6,2% powierzchni ogólnej wszystkich obwodów łowieckich i 10,7% powierzchni leśnej wszystkich obwodów łowieckich.

OHZ LP znajdują się na terenach nadleśnictw: Barlinek, Bierzwnik, Chojna, Drawno, Głusko, Kliniska, Międzyrzecz, Rzepin, Trzciel

Kwatera myśliwska w Borowcu (Nadleśnictwo Drawno) - fot. M. Zachaś

Za wyjątkiem Nadleśnictw Bierzwnik, Głusko i Międzyrzecz, wszystkie pozostałe OHZ LP posiadają kwatery myśliwskie, które są w stanie pomieścić grupy od 8 do 20 osób w pokojach 1, 2 lub trzyosobowych. Ich łączna pojemność to 90 miejsc, które poza głównym sezonem polowań mogą służyć jako komfortowa baza hotelowa, miejsce weekendowych wyjazdów poza miejski zgiełk, baza przystanków wycieczek rowerowych, czy spływów kajakowych. 

Salon kwatery łowieckiej w Czachowie (Nadleśnictwo Chojna) fot. archiwum RDLP

Pokój 2 osobowy w kwaterze łowieckiej Łęsko (Nadleśnictwo Kliniska) fot. archiwum Nadleśnictwa Kliniska

Kwatera w Lipach (Nadleśnictwo Barlinek) fot. archiwum Nadleśnictwa  Barlinek

Salon kwatery w Bieleniu (N-ctwo Trzciel) fot. archiwum Nadleśnictwa Trzciel

 

Wszystkie kwatery położone są w malowniczych miejscach, gdzie w atmosferze słynącej z gościnności i tradycyjnej kuchni myśliwskiej można podziwiać piękno polskiej przyrody. Więcej szczegółów otrzymają Państwo bezpośrednio w siedzibach w/w nadleśnictw lub na stronie internetowej „Leśnego przewodnika turystycznego".

Nieodłącznym elementem różnorodności biologicznej lasów jest zwierzyna, której szacunkowe stany, zgodnie z ostatnią inwentaryzacją na dzień 10 marca 2016 r., przedstawiają się następująco:

 • Jelenie             - 20 012 szt.,   w tym w OHZ LP      - 2 194 szt.
 • Sarny              - 82 598 szt.,   w tym w OHZ LP      - 5 173 szt.
 • Dziki               - 28 645 szt.,   w tym w OHZ LP      - 1 793 szt.
 • Daniele           -   1 755 szt.,   w tym w OHZ LP      -    521 szt.

Ponadto na terenie RDLP występują: łosie, lisy, borsuki, jenoty, szopy pracze, norki amerykańskie, zające, dzikie króliki, kuny, tchórze, piżmaki, bażanty, kuropatwy, dzikie kaczki, dzikie gęsi, natomiast z największych ssaków objętych w Polsce ochroną gatunkową możemy spotkać żubry i wilki. 

     

Jeleń byk (fot. B. Baran)

Pozyskanie głównych gatunków zwierzyny grubej w roku łowieckim 2015/2016 na terenie RDLP przedstawia się następująco:

 • Jelenie             -   10 418 szt.,   w tym w OHZ LP      - 914 szt.
 • Sarny              -   17 269 szt.,   w tym w OHZ LP      - 961 szt.
 • Dziki                -   41 119 szt.,   w tym w OHZ LP      - 2 100 szt.
 • Daniele           -      459 szt.,   w tym w OHZ LP      -    167 szt.

Sprzedaży polowań prowadzona jest przez zarządców OHZ LP, wszelkie sprawy dotyczące polowań należy kierować bezpośrednio do poszczególnych OHZ LP RDLP w Szczecinie, prowadzonych przez nadleśnictwa:

- Barlinek                    barlinek@szczecin.lasy.gov.pl           tel. (095) 746-65-26 lub 746-65-43

- Bierzwnik                 bierzwnik@szczecin.lasy.gov.pl        tel. (095) 768-00-58 wew. *100

- Chojna                      chojna@szczecin.lasy.gov.pl             tel. (091) 414-10-77

- Drawno                    drawno@szczecin.lasy.gov.pl           tel. (095) 768-20-41

- Głusko                     glusko@szczecin.lasy.gov.pl           tel. (095) 761-19-14 lub 761-38-22

- Kliniska                    kliniska@szczecin.lasy.gov.pl           tel. (091) 418-14-70, 431-21-24

- Międzyrzecz             miedzyrzecz@szczecin.lasy.gov.pl    tel. (095) 741-23-66 lub 741-23-67

- Rzepin                      rzepin@szczecin.lasy.gov.pl              tel. (095) 759-64-33 lub 759-73-54

- Trzciel                      trzciel@szczecin.lasy.gov.pl              tel. (0-95) 742-86-11 lub 742-86-12

 

W minionym sezonie łowieckim w OHZ LP polowało 2 289 myśliwych, z czego 761 to myśliwi zagraniczni. Coraz liczniejszą grupę na polowaniach zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych stanowią myśliwi krajowi, którzy często na okres pobytu przyjeżdżają z całymi rodzinami.

Myśliwi polujący na terenie OHZ LP RDLP w Szczecinie w sezonie łowieckim 2015/2016 pozyskali wiele trofeów medalowych w tym:

 • jelenie byki – 1 złoto medalowy, 10 srebrno medalowych i 35 brązowo medalowych,
 • odyńce – 1 złoto medalowy, 2 brązowo medalowe,
 • daniele byki –  2 srebrno medalowych, 4 brązowo medalowe,
 • sarny rogacze – 1 srebrno medalowy i 4 brązowo medalowe.
OHZ LP Nadleśnictwa Barlinek fot. archiwum nadleśnictwa

OHZ LP Nadleśnictwa Kliniska fot. archiwum nadleśnictwa