Asset Publisher Asset Publisher

SZKODY OD ZWIERZYNY

 

        Szkody wyrządzane przez zwierzynę w uprawach leśnych i młodnikach są nadal poważnym problemem, pomimo ich stopniowego ograniczania. Głównym czynnikiem, który decyduje o poziomie szkód w wielu rejonach jest nadmierny stan jeleniowatych.
         Dla ograniczenia tych szkód prowadzi się różnorodne działania hodowlano – ochronne i łowieckie, w tym m. innymi: urozmaicanie składów gatunkowych upraw leśnych, grodzenie cennych upraw, zabezpieczanie drzewek przy użyciu osłon różnego typu oraz repelentów a także polepszanie warunków bytowych zwierzyny, poprzez właściwe zagospodarowanie obwodów łowieckich oraz właściwe gospodarowanie populacjami jeleniowatych.
        Wiosną 2017r. szkody od zwierzyny w uprawach i młodnikach odnotowano na powierzchni 3371 ha, w tym szkody powyżej 40 % na powierzchni 1072 ha.  Coraz większego znaczenia nabierają szkody wyrządzane przez bobry (581 ha). 

 

Na działania związane z ograniczeniem szkód od zwierzyny w lesie w skali RDLP
w Szczecinie wydatkowano ok. 13,6 mln zł; wykonując:

  • ok. 2360 ha grodzeń upraw leśnych
  • ok. 1660 ha zabezpieczeń chemicznych i mechanicznych upraw i młodników

W okresach wzmożonego zapotrzebowania jeleni na pokarm włóknisty wyłożono,
w I i IV kwartale 2017 roku, na powierzchni ok.  24,2 tys. ha drzewa ogryzowe.

W  okresie zimy i wiosny w uprawach, młodnikach i drzewostanach poddanych procesowi przebudowy odnotowywane są cyklicznie znaczne szkody od drobnych gryzoni. Uszkodzeniu ulegają głównie sadzonki buka, a także innych gatunków.
W 2017r. ograniczano szkody od gryzoni na powierzchni ok. 634 ha.

 

Opracował: Wydział Ochrony Lasu