Aktualności

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie po raz kolejny wznowiła certyfikat dobrej gospodarki leśnej wg systemu PEFC. Uzyskany Certyfikat o numerze PL PEFC-17/0618 ważny jest od 14 listopada br. do 13 listopada 2020 r.

Wydarzenia

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie zaprasza na XXIV Submisję drewna cennego i tartacznego