Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Zapraszamy na konferencję "Puszcza Bukowa - między kulturą a naturą"

Zapraszamy na konferencję "Puszcza Bukowa - między kulturą a naturą"

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji "Puszcza Bukowa - między kulturą, a naturą", organizowanej przez Nadleśnictwo Gryfino pod patronatem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Pana Sławomira Wencla, poświęconej historii i rozwojowi osadnictwa na obszarze Puszczy Bukowej.

8 grudnia 2017 r.

Miejsce - Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (ul. Gen. Józefa Sowińskiego 68)
Koordynator naukowy konferencji - dr Paweł Migdalski (Uniwersytet Szczeciński)

Program spotkania:

9:00-9:45 – otwarcie konferencji:

"Puszcza Bukowa – las wielu historii" - Ryszard Brygman - Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfino
"Las jako przestrzeń historii" - dr Paweł Migdalski (Uniwersytet Szczeciński)

9:45-11:45 – sesja I:
"Obraz Gór Bukowych w świetle dawnej kartografii" - dr hab. Radosław Skrycki, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
"Wykarczować, zaorać, zasiedlić. Puszcza Bukowa w gospodarce cystersów kołbackich w średniowieczu" - dr Rafał Simiński (Uniwersytet Szczeciński)
"Osadnictwo pradziejowe na terenie Puszczy Bukowej" - dr Agnieszka Matuszewska (Uniwersytet Szczeciński)
- dyskusja

11:45-12:30 - przerwa kawowa i niespodzianka dla uczestników

12:30-14:30 – sesja II:

- "Krajobrazy archeologiczne Puszczy Bukowej" - dr Grzegorz Kiarszys  (Uniwersytet Szczeciński)
- "Wczesno- i późnośredniowieczne osadnictwo Gór Bukowych w świetle archeologii"- dr hab. Andrzej Janowski (Polska Akademia Nauk)
- „Bukowa spiżarnia” – dr Kamil Piotr Szpotkowski, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
- dyskusja

14:30-15.30 – zakończenie konferencji i  niespodzianka dla uczestników

Zgłoszenia udziału można dokonywać pod numerem telefonu (91) 416 20 71 (sekretariat Nadleśnictwa Gryfino) w terminie do 6 grudnia 2017 r.

Zapraszamy