Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Wznowienie Certyfikatu PEFC

Wznowienie Certyfikatu PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie po raz kolejny wznowiła certyfikat dobrej gospodarki leśnej wg systemu PEFC. Uzyskany Certyfikat o numerze PL PEFC-17/0618 ważny jest od 14 listopada br. do 13 listopada 2020 r.

W wyniku przeprowadzonej, przez niezależnych ekspertów zewnętrznych, oceny pracy szczecińskich leśników w zakresie szeroko pojętej gospodarki leśnej, audytorzy potwierdzili, że w lasach na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Szczecinie
gospodarka leśna prowadzona jest zgodnie z zasadami: zachowania trwałości lasów, zrównoważonego rozwoju

i ochrony przyrody.

Zrównoważona gospodarka leśna to taki sposób gospodarowania lasami, który utrzymuje ich różnorodność biologiczną, produktywność oraz zdolność do regeneracji. Promocją zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez system certyfikacji leśnej zajmuje się niezależna, pozarządowa organizacja non-profit - Certyfikat PEFC (Programme for the Endorsement
of Forest Certification Schemes- Program Zatwierdzania Systemów Certyfikacji Leśnej).

Poniżej wymieniono kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów według, których oceniana była praca w naszych lasach:

Kryterium I – Utrzymanie, odpowiednie wzmocnienie oraz powiększanie i podnoszenie wartości zasobów leśnych i ich udział w globalnym bilansie węgla.

Kryterium II – Zachowanie i wzmocnienie zdrowia i witalności ekosystemów leśnych.

Kryterium III – Utrzymanie i wzmocnienie produkcyjnych funkcji lasów.

Kryterium IV – Zachowanie, ochrona o odpowiednie wzbogacenie leśnej różnorodności biologicznej.

Kryterium V – Utrzymanie i rozszerzenie ochronnych funkcji lasów zwłaszcza funkcji glebo-i wodochronnych.

Kryterium VI – Utrzymanie i rozwój innych społeczno-ekonomicznych funkcji lasów.

Aktualne dane dotyczące PEFC, dostępne są na stronie www.pefc-polska.pl.