Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Wspólnie dla zachodniopomorskiej przyrody

Wspólnie dla zachodniopomorskiej przyrody

Wspólne projekty, programy na rzecz zachodniopomorskiego środowiska będą realizowały: Liga Ochrony Przyrody Okręg Szczecin i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie. List intencyjny w sprawie współpracy podpisali 6 października w Pogorzelicy dyrektor RDLP w Szczecinie – Andrzej Szelążek oraz prezes LOP Okręg Szczecin – Zbyszek Kimel.

W pierwszy weekend października w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Bażyna” w Pogorzelicy spotkali się przedstawiciele zarządu i kół terenowych LOP oraz pracownicy biura dyrekcji i nadleśnictw RDLP w Szczecinie z terenu województwa zachodniopomorskiego.

 

Celem spotkania było wypracowanie obszarów i form współpracy pomiędzy miłośnikami przyrody działającymi w LOP oraz szczecińskimi leśnikami. Uczestnicy dyskusji za celowe uznali podejmowanie działań w celu:

- kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa,

- promowanie właściwych zachowań prośrodowiskowych,

- pogłębianie wiedzy wśród nauczycieli, dzieci i młodzieży na temat wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

 

Integracja i współpraca różnych grup interesariuszy z pewnością korzystnie wpływa na lepsze zrozumienie procesów zachodzących w otaczającej przyrodzie.

 

Tekst: J. Sojka