Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Warsztaty siedliskowe

Warsztaty siedliskowe

 

Leśnicy ze Szczecina i z Piły spotkali się na wspólnych warsztatach szkoleniowych z zakresu rozpoznawania, weryfikacji i ochrony siedlisk przyrodniczych.

Warsztaty odbyły się w dniach 22-24 maja 2017 r. na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, w Nadleśnictwie Gryfice. Organizatorami  były regionalne dyrekcje Lasów Państwowych w Szczecinie i Pile przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Warsztaty otworzyli: Krzysztof Sielecki – Z-ca dyrektora RDLP w Szczecinie ds. gospodarki leśnej, Sławomir Kmiecik - Z-ca dyrektora RDLP w Pile ds. gospodarki leśnej z udziałem dr Sylwii Jurzyk – Nordlöw - Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - Regionalnego Konserwatora Przyrody w Szczecinie
W roli prelegentów i ekspertów udział wzięli naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gorzowie Wlkp., RDLP i nadleśnictw.
Pierwszy dzień warsztatów miał charakter sesji referatowej. Jan Tabor - Naczelnik Wydziału ds. Wielkoskalowych Inwentaryzacji Przyrodniczych w Lasach Państwowych z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przybliżył uczestnikom warsztatów rozpoczętą w 2016 r. i obecnie trwającą inwentaryzację przyrodniczo – leśną w Puszczy Białowieskiej, która pozwala na wieloaspektowe i szczegółowe scharakteryzowanie bogactwa przyrodniczego tego kompleksu leśnego, ocenę siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotami ochrony w tym obszarze. W drugim referacie w/w prelegent omówił zasady prowadzenia gospodarki leśnej w obszarach Natura 2000 w kontekście istniejących zapisów prawa unijnego i krajowego.
W dalszej części wykładów dr hab. Paweł Rutkowski - Kierownik Katedry Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przedstawił metody prowadzenia gospodarki leśnej na wybranych siedliskach przyrodniczych, omówił również zmienność siedlisk przyrodniczych.
O siedliskach przyrodniczych w Planach Urządzenia Lasu - problemach i wyzwaniach mówił Bartłomiej Małecki z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gorzowie Wlkp.
Następnie eksperci przyrodniczy - Sebastian Rymszewicz z Nadleśnictwa Głusko i Andrzej Rodziewicz z Nadleśnictwa Bolewice wprowadzili uczestników do części terenowej warsztatów, omawiając pokrótce wybrane typy siedlisk przyrodniczych.
Część terenowa warsztatów prowadzona była przez: dr hab. Mariolę Wróbel (ZUT w Szczecinie), dr Sylwię Jurzyk - Nordlöw, dr hab. Pawła Rutkowskiego, Krzysztofa Dymka (RDLP w Pile) oraz Jana Tabora, Bartłomieja Małeckiego, Sebastiana Rymszewicza, Andrzeja Rodziewicza i poświęcona była rozpoznawaniu, weryfikacji, ochronie i gospodarowaniu siedliskami przyrodniczymi na terenie Nadleśnictwa Gryfice. Uczestnicy warsztatów w grupach zapoznali się z przyrodniczymi cechami siedlisk przyrodniczych, w tym gatunkami charakterystycznymi dla grądu subatlantyckiego (9160), żyznej buczyny niżowej (9130), kwaśnej buczyny (9110), łęgu jesionowo-olszowego (91E0) i cechami odróżniającymi je od olsów oraz nauczyli się wykonywać zdjęcie fitosocjologiczne. W terenie na przykładach zostały pokazane formy przejściowe zespołów roślinnych będących identyfikatorami siedlisk i możliwe pomyłki oraz ich deformacje a także omówiono specyfikę gleb wybranych siedlisk przyrodniczych (profile, opisy i różnice).
Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników i były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie szeroko pojętej ochrony przyrody. Czekamy na kolejne edycje.