Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Uczestnicy COP24 na terenie szczecińskiej dyrekcji

Uczestnicy COP24 na terenie szczecińskiej dyrekcji

Delegacja z Senegalu – uczestnicy katowickiego szczytu klimatycznego COP24, odwiedziła teren Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

Senegal – koordynuje tworzenie “Wielkiej zielonej ściany”. Członkowie delegacji reprezentujący agendę „Wielka Zielona Ściana”, czyli projekt Unii Afrykańskiej, mający na celu stworzenie pasma drzewiastej roślinności, która ma zahamować proces pustynnienia terenu objętego projektem. Pas sadzonej roślinności ma mieć szerokość około 15 km i obejmować 11 państw: Senegal , Mauretanię , Mali , Burkinię, Faso, Niger, Nigerię, Czad, Sudan, Erytrea, Etiopię i Dżibuti. Docelowo las połączy Dakar z miastem Dżibuti.

Pomimo wielu różnic pomiędzy Polską a Senegalem, zasady prowadzenia gospodarki leśnej są podobne. W bieżącym roku szczecińscy leśnicy (trzy osoby w ramach wolontariatu) uczestniczyli w ww. projekcie – sadzili w Senegalu akację senegalską i dzielili się doświadczeniem – podpowiadając sprawdzone w polskim leśnictwem różne rozwiązania m.in. w zakresie zalesień i odnowień.

Bardzo dobrą okazją do kontynuacji współpracy, była grudniowa konferencja w sprawie zmian klimatu COP24 odbywająca się w Katowicach, w której uczestniczyli m.in. nasi goście. Podczas dnia poświęconego lasom na COP24 uczestnicy paneli dyskusyjnych apelowali o prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej. Dużym zainteresowaniem spotkała się inicjatywa tworzenia wielkiej zielonej ściany (muru) opisanej powyżej, a w którym to projekcie wzięli udział szczecińscy leśnicy. Inicjatywa utworzenia zielonego muru finansowana jest ze środków prywatnych. - Chciałbym podziękować polskim Lasom Państwowym za to, że zainteresowały się naszą inicjatywą i charytatywnie ją wspomogli – mówił Ody-Marc Duclos, prezes Fundacji Zielone Serce. Odnosząc się do pobytu polskich leśników w Senegalu, podkreślił, iż oprócz doraźnej pomocy przy sadzeniu drzew, pełnili oni również rolę ekspertów. Delegaci podkreślali, że współpraca podczas sadzenia lasu w Afryce to przykład dobrej praktyki, którą należy rozpowszechnić na cały świat. W akcji wzięło udział ponad 500 osób z 18 krajów.  - Przez wiele lat motywowaliście społeczeństwo do odnawiania lasów. Na świecie jest wiele obszarów wylesionych, z waszą pomocą i wiedzą zmotywujemy ludzi do wspólnego sadzenia zielonego muru. Dzięki temu nasze dzieci i wnuki dostaną świat zielony – podkreślał Duclos.

Podczas pobytu w Polsce senegalska delegacja odwiedziła Nadleśnictwo Rzepin, gdzie przygotowano dla senegalskich kolegów program terenowy w ramach którego zapoznali się z wielofunkcyjną gospodarką leśna prowadzoną przez polskich leśników. Dla wszystkich jakość biosfery, środowiska w którym żyjemy jest najważniejsza. Stąd duża chęć poznania wpływu na klimat polskich lasów i projektów realizowanych przez leśników. Zaprezentowaliśmy, m.in. szkółkę leśną, odnowienia naturalne i sztuczne, pozyskanie drewna przy pomocy harwestera, ścieżkę edukacyjną i ogród dendrologiczny z bogatą kolekcją drzew i krzewów, obiekty małej retencji oraz wybrane elementy systemu ochrony przeciwpożarowej (w tym leśną bazę lotniczą). Dużym zainteresowaniem cieszył się Centralny Ośrodek Szkolenia Operatorów Dronów na Potrzeby Leśnictwa. Rzepińscy leśnicy zaprezentowali możliwości wykorzystania dronów w leśnictwie, pokazując przykłady dot. np. inwentaryzacji zwierzyny, określania stanu zdrowotnego drzew. Goście odbyli loty na symulatorach.

Kolejnymi punktami pobytu delegacji była wizyta w Technikum Leśnym w Starościnie oraz spotkanie z kierownikami jednostek organizacyjnych tutejszej dyrekcji.

Wymiana doświadczeń z pewnością przyczyni się do patrzenia na lasy w szerszym wymiarze i być może zaowocuje dalszą współpracą oraz pozwoli w szerszym wymiarze łączyć ludzi pragnących chronić i odtwarzać biosferę.

Więcej na temat konferencji klimatycznej COP24 w Katowicach