Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Św. Jan Gwalbert patron leśników

Św. Jan Gwalbert patron leśników

Niezwykły prezent figurę św. Gwalberta otrzymali szczecińscy leśnicy z rąk kapelana leśników - księdza Mieczysława Wdowiaka oraz księdza Andrzeja Dymera i Jana Mazura.

Figurę poświęcił ks. Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga.
Drewniana figura św. Gwalberta została przekazana Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Sławomirowi Wenclowi podczas uroczystości związanych z „XXXIV Odpustem Leśnym” w Nadleśnictwie Trzebież.

Jan Gwalbert to wśród świętych postać szczególna dla leśników. Od 1951 r. jest on patronem strażników leśnych i ludzi lasu. Urodził się w ok. 1000 r. we Florencji. Podczas wojny został zabity jego brat Hugon. Zgodnie z panującym zwyczajem Jan miał obowiązek pomścić śmierć brata. Jednak gdy spotkał zabójcę, ten zaczął błagać go o przebaczenie i prosić o łaskę. Jan opuścił miecz i powiedział: „Idź w pokoju; niech ci Bóg przebaczy i ja ci przebaczam". Kiedy po tym wydarzeniu św. Jan Gwalbert modlił się w pobliskim kościółku, przemówił do niego Chrystus słowami: „Ponieważ przebaczyłeś swojemu wrogowi, pójdź za Mną." Mimo protestów rodziny, Jan wstąpił do klasztoru benedyktynów, a następnie osiadł w lasach w Vallombrosa. Tam zbudował klasztor i założył zakon, którego członkowie nazywani są walombrozjanami. Mnisi ci żyli bardzo skromnie, modląc się i sadząc las. Poznawali prawa rządzące przyrodą, troszczyli się o drzewa, ptaki i zwierzęta leśne. Św. Jan Gwalbert jest przedstawiany z księgą, a czasem z sadzonką drzewa liściastego
w dłoni. Jego wspomnienie obchodzone jest 12 lipca.