Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Nowa Rada Naukowo-Społeczna LKP „Puszcze Szczecińskie”

Nowa Rada Naukowo-Społeczna LKP „Puszcze Szczecińskie”

Dyrektor generalny Lasów Państwowych, na wniosek dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, powołał Radę Naukowo-Społeczną LKP „Puszcze Szczecińskie”

Inauguracja działalności nowej Rady Naukowo-Społeczna LKP „Puszcze Szczecińskie” miała miejsce w Nadleśnictwie Kliniska.

Dyrektor generalny Lasów Państwowych, na wniosek dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, powołał Radę Naukowo-Społeczną LKP „Puszcze Szczecińskie”. W skład Rady to 17 osób - przedstawicieli lokalnych samorządów, stowarzyszeń, instytucji i organizacji oraz przemysłu drzewnego, środowisk naukowych, oświaty. Jej kadencja wynosi 5 lat. Inauguracyjne posiedzenie Rady odbyło się 11 października w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska. Przewodniczącym Prezydium Rady został wybrany Pan Prof. dr hab. Ignacy Korczyński.

Rada Społeczno-Naukowa jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji LP w Szczecinie w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji zadań podejmowanych na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcze Szczecińskie".

Podczas czwartkowego spotkania członkowie Rady, po wysłuchaniu sprawozdań kierowników jednostek wchodzących w skład LKP „Puszcze Szczecińskie”: Lasów Miejskich miasta Szczecina oraz nadleśnictw: Gryfino, Kliniska i Trzebież pozytywnie zaopiniowali planowane działania na 2019 rok, w zakresie: gospodarki leśnej, działalności edukacyjnej, turystycznego udostępniania lasu, ochrony przyrody.

Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcze Szczecińskie” został utworzony w 1996 roku. Jest jednostką funkcjonalną. W jego skład wchodzą nadleśnictwa: Gryfino (obręb Rozdoły), Kliniska i Trzebież oraz Lasy miejskie miasta Szczecina i Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny „Świdwie”.