Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Na terenie dyrekcji szczecińskiej leśnicy posadzą 40 mln nowych drzew

Na terenie dyrekcji szczecińskiej leśnicy posadzą 40 mln nowych drzew

 

"Hodowla lasu - tu wszystko się zaczyna ”

 

Na terenie dyrekcji szczecińskiej  leśnicy posadzą 40 mln nowych drzew.

W kwietniu b.r.  leśnicy z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie posadzą 40 mln nowych drzew, głównie sosny, dębu i buka. Gdyby drzewka wysadzić na równiku w odstępach 1 metrowych to starczyłoby ich na obsadzenie dookoła całej Ziemi.  Młody las zajmie powierzchnię 5 500 ha, co jest zbliżone do powierzchni Jeziora Dąbie.

W drzewostanach dojrzałych do odnowienia usuwa się drzewa, które zastąpi młode pokolenie. Poza koniecznością dokonania wymiany pokoleń istotną sprawą jest to, że uzyskujemy bardzo cenny ekologicznie surowiec jakim jest drewno dla naszego społeczeństwa. W miejsce każdego pozyskanego dojrzałego drzewa sadzi się średnio ok. 15 młodych drzew. Działania takie nazywa się odnowieniami. Odnowienia zapewniają utrzymanie ciągłości lasu. Dzięki prowadzeniu odnowień możemy mówić, że drewno jest surowcem odnawialnym i, że lasu nam nie ubywa. Tak jak w każdej żywej populacji, również w przypadku ekosystemu leśnego potrzebne są młode pokolenia drzew, które zastąpią część ,,starego” już lasu.

Poza odnowieniami, równocześnie realizowane są także zalesienia, czyli sadzenie drzew
w miejscu, gdzie dotychczas lasu nie było, np. na ugorujących gruntach porolnych
i nieużytkach. Dzięki zalesieniom sukcesywnie zwiększa się powierzchnia lasów w naszym kraju. W bieżącym roku na terenie szczecińskiej dyrekcji lasów powstanie 100 ha całkowicie nowego lasu, co odpowiada powierzchni 140 boisk do piłki nożnej.

Część powierzchni odnawiana jest w sposób naturalny, tzn. nasiona spadają z drzew na odpowiednio przygotowaną przez leśników glebę. W sprzyjających warunkach atmosferycznych nasiona kiełkują i wyrastają z nich młode drzewka. W bieżącym roku
w sposób naturalny odnowione zostanie 550 ha lasu.

W ramach Krajowego Programu Zwiększania Lesistości od 1995 roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie zalesiono już ponad 14 000 ha najsłabszych, odłogujących gruntów rolnych i nieużytków, co odpowiada 150% powierzchni szczecińskiej Puszczy Bukowej.