Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Jesienne odnowienia

Jesienne odnowienia

 

                                 Większość prac z zakresu odnowień i zalesień, czyli tzw. sadzenia lasu wykonywana jest w okresie wiosennym. Są jednak sytuacje, w których z różnych względów nie jest to możliwe. Przykładem mogą tu być powierzchnie czasowo zalane wodą, powierzchnie  położone
w strefach ochronny czasowej gatunków chronionych,  itp. W takich przypadkach sadzenie lasu dokonywane jest w okresie jesiennym.

          Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w okresie jesiennym wykonuje się ok. 10% rocznego rozmiaru nasadzeń.

                                   Średniorocznie sadzi się ok. 5 000 ha, tj. 50 km2, wykorzystując ok. 40 mln szt. sadzonek.  Z tego w okresie jesiennym wykonuje się ok. 500 ha, tj. 5 km2, wysadzając ok.
4 mln szt. sadzonek.

          Wśród wysadzanych sadzonek dominują: sosna ~ 42% (ok. 16 mln szt.), dąb ~ 22%

(ok. 8 mln szt.) oraz buk ~ 20% (ok. 7 mln szt.).

          W bieżącym roku największe powierzchnie jesiennych nasadzeń  realizowane są
w Nadleśnictwach: Kliniska, Kłodawa i Skwierzyna.

                                Ogółem nowe uprawy leśne sadzone w miejscach po wyciętych drzewostanach stanowią w skali roku ~ 0,8% powierzchni leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Powierzchnia leśna RDLP w Szczecinie to ok. 660 000 ha.

 Tekst: Arkadiusz Paleń