Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Hodowla lasu – tu wszystko się zaczyna…

Hodowla lasu – tu wszystko się zaczyna…

Sprzyjające warunki atmosferyczne umożliwiły w tym roku wyjątkowo wczesne rozpoczęcie prac związanych z sadzeniem lasu, czyli wprowadzaniem młodych drzew w miejsce tych, które zostały wycięte z różnych względów podyktowanych racjonalną gospodarką leśną. Sadzenie lasu leśnicy planują zakończyć najpóźniej do końca kwietnia.

W miejsce jednego wyciętego drzewa sadzi się przeciętnie ponad 30 młodych drzewek. W sumie wysadzonych zostanie ok. 40 mln sadzonek, głównie sosny, buka i dęba. Sadzonki poszczególnych gatunków drzew i krzewów sadzone są w miejscach dla nich najodpowiedniejszych z punktu widzenia przyrodniczego i gospodarczego. Produkuje się je w szkółkach leśnych.

Tam, gdzie istnieją ku temu sprzyjające warunki, leśnicy prowadzą działania umożliwiające odnowienie lasu w sposób naturalny tj. w dużej mierze samoistnie.

Ogółem nowe uprawy leśne zajmą powierzchnię 5,5 tysięcy hektarów, co stanowi około 0,8% powierzchni leśnej położonej w granicach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, wynoszącej 660 tysięcy hektarów.