Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Ćwiczenia „Ognista Puszcza 2019”… zakończone.

Ćwiczenia „Ognista Puszcza 2019”… zakończone.

W dniach 03 – 04 kwietnia 2019 roku na terenie Nadleśnictwa Karwin odbyły się największe od lat, krajowe ćwiczenia ratownicze Państwowej Straży Pożarnej oraz Lasów Państwowych, pk. „Ognista Puszcza 2019”. Organizatorem ćwiczeń była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim, przy współudziale RDLP w Szczecinie oraz RDLP w Zielonej Górze. Scenariuszem ćwiczeń była obrona kompleksu Puszczy Noteckiej przed rozwijającym się pożarem lasu o charakterze katastrofalnym.

W działaniach ratowniczych udział wzięły międzynarodowe moduły GFFFV (Ground Forest Fire Fighting using Vehicle) z obszaru województw: Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego oraz Dolnośląskiego. Moduły Międzynarodowe GFFFVsą jednym z elementów systemu utworzonego przez Państwową Straż Pożarnąw ramach Mechanizmu Ochrony Ludności w Unii Europejskiej.

Dodatkowo wsparcie podczas ćwiczeń udzielały jednostki Wojska Polskiego, Straży Granicznej oraz THW z Berlina (Technisches Hilfswerk, Agencja Pomocy Technicznej).

W działaniach zaangażowano również znaczne siły będące w dyspozycji LP, m.in. samoloty gaśnicze M18B Dromader, samochody patrolowo-gaśnicze oraz beczkowozy.

Pierwszy raz podczas tego rodzaju manewrów został powołany Sztab Akcji LP.

Poza ogólnymi założeniami ćwiczeń, cel jaki przyświecały LP było m.in.:

 • Doskonalenie współpracy pomiędzy LP a PSP przy działaniach ratowniczych
  w zakresie zwalczania wielkoobszarowych pożarów lasów;
 • Doskonalenie organizacji działań ratowniczych w zakresie zwalczania wielkoobszarowych pożarów lasów oraz współpracy podczas prowadzenia działań ratowniczych w zakresie ratownictwa specjalistycznego;
 • Doskonalenia organizacji i działań Sztabu Akcji Ratowniczej LP;
 • Doskonalenia umiejętności dowodzenia siłami LP przez kadrę LP;
 • Rozwijania umiejętności reagowania na nagłe zmiany sytuacji, komplikacje
  i utrudnienia;
 • Kształtowania umiejętności współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi
  za przekazywanie informacji opinii publicznej oraz zarządzanie informacjami
  w sytuacjach kryzysowych.

W ćwiczeniach brało udział blisko 500 ratowników oraz 130 pojazdów.

Podziękowania należą się wszystkim uczestnikom ćwiczeń a w szczególności przedstawicielom IBL w Sękocinie Starym, RDLP w Zielonej Górze oraz Nadleśnictw: Karwin, Międzychód oraz Skwierzyna.    

Teraz przyszedł czas na podsumowanie manewrów oraz wyciągnięcie wniosków na przyszłość.

Ogromne zaangażowanie sił i środków pozwala zachować większy spokój
o bezpieczeństwo pożarowe lasów.