Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Bezzałogowe statki powietrzne w leśnictwie

Bezzałogowe statki powietrzne w leśnictwie

 

Centralny Ośrodek Szkolenia Operatorów Dronów na Potrzeby Leśnictwa (COSODPL) funkcjonuje na terenie Nadleśnictwa Rzepin (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, woj. lubuskie). Został wpisany do rejestru podmiotów szkolących, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, pod numerem: 239RPS-12/2017.

 

Szkolenia w COSODPL są skierowane do pracowników Lasów Państwowych, służb mundurowych i innych podmiotów wykorzystujących drony w swojej pracy. Uczestnicy szkoleń mogą zdobyć uprawnienia do lotów w zasięgu wzroku (VLOS) oraz poza zasięgiem wzroku (BVLOS). Zajęcia praktyczne są prowadzone z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych – wielowirnikowców i samolotów, zaliczonych do różnych kategorii wagowych, w zależności od potrzeb kursantów.

 

W COSODPL prowadzone są również wykłady z zakresu termowizji, termografii oraz fotogrametrii, które pozwalają na zdobycie wiedzy praktycznej z zakresu obróbki
i interpretacji materiałów pozyskanych za pomocą dronów. Kursanci mają do dyspozycji 10 symulatorów bezzałogowych statków powietrznych. W Ośrodku prowadzone są również kursy pozwalające na podniesienie uprawnień w przypadku osób posiadających już świadectwo kwalifikacji.

 

Uczestnicy szkoleń mogą korzystać z zakwaterowania i wyżywienia w kwaterze łowieckiej Nadleśnictwa Rzepin. Zajęcia praktyczne i teoretyczne odbywają się
w Leśnej Bazie Lotniczej Nadleśnictwa Rzepin.

 

Po zakończonym szkoleniu kandydaci przystępują do egzaminu przed przedstawicielem Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC). Badania lotniczo-lekarskie kandydatów na operatorów bezzałogowych statków powietrznych są prowadzone przez lekarza orzecznika na miejscu.

 

Potencjalne możliwości wykorzystania dronów

 

Bezzałogowe statki powietrzne znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach życia, przede wszystkim: geodezji, kartografii, inżynierii środowiska, rolnictwie, leśnictwie, ratownictwie, wojsku, ochronie przyrody i wielu innych.

 

W leśnictwie bezzałogowe statki powietrzne mają coraz szersze zastosowanie. Drony wykorzystywane są, m.in. przy:

- inwentaryzacji zasobów przyrodniczych;

- taksacji oraz inwentaryzacji obszarów leśnych;

- badaniu sukcesji roślinnej, ocenie zmian zachodzących w krajobrazie;

- inwentaryzacji zwierząt;

- ocenie rozmiaru szkód powodowanych przez zwierzynę w uprawach rolnych

  i leśnych;

- ochronie przeciwpożarowej lasu;

- ochronie lasu (ocena uszkodzeń drzew i drzewostanów, opryski);

- zwalczaniu szkodnictwa leśnego i działaniach prewencyjnych;

- wykonywaniu pomiarów, ortofotomap, modeli 3D;

- pomiarach drzew i drewna stosowego;

- inwentaryzacji infrastruktury liniowej (drogi, cieki);

- ocenie rozmiaru klęsk żywiołowych.

 

Rynek bezzałogowych statków powietrznych rozwija się bardzo szybko, niemalże każdego dnia pojawiają się nowe zastosowania dronów. 

 

 

 

Opracował:
dr inż. Aleksander Smoliga

Wydział Urządzania Lasu i Geoinformatyki