Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Bezpieczna Puszcza

Bezpieczna Puszcza

W dniu 14 października 2018 roku w Puszczy Bukowej, na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Gryfino po raz kolejny odbyły się działania strażników leśnych z Grupy Interwencyjnej Straży Leśnej RDLP w Szczecinie przy udziale policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie

Akcja jest odpowiedzią na potrzeby szerokiej rzeszy osób odwiedzających puszczę, w celu delektowania się jej walorami przyrodniczymi, bez narażenia na niebezpieczeństwo ze strony kierowców pojazdów typu cross i quad, którzy bezprawnie i brawurowo poruszają się po szlakach komunikacyjnych i turystycznych puszczy.

Do akcji zaangażowano znaczne siły w postaci: 15 strażników leśnych, 2 policjantów,
8 pojazdów Straży Leśnej, 1 oznakowanego samochodu Policji. 

W trakcie zorganizowanych działań stwierdzono zdecydowaną poprawę sytuacji jeśli chodzi
o ilość pojazdów silnikowych poruszających się po terenie puszczy. Strażnicy nałożyli 1 mandat oraz pouczyli 1 osobę z art. 161 kw, (nieuprawniony wjazd pojazdem silnikowym do lasu). Nie stwierdzono żadnego pojazdu typu cross i quad.

Tak dobre wyniki świadczą o skuteczności działań strażników, którzy poza akcjami na szerszą skalę, regularnie patrolują teren puszczy zarówno w patrolach indywidualnych wykonywanych przez lokalny Posterunek Straży Leśnej oraz łączonych z sąsiednimi nadleśnictwami.

Akcja została bardzo dobrze odebrana przez osoby przebywające w puszczy, które pozytywnie wyrażały się o obecności i pracy strażników.